31 mar 2020 - Stiri

UNBR: Pe perioada stării de urgenţă, avocaţii nu vor fi suspendaţi pentru neplata la timp a taxelor datorate şi nu li se vor calcula majorări de întârziere/ Examenul de admitere în profesia de avocat, în septembrie

Autor: Eduard Popescu

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a publicat, marţi, ultimele decizii luate la nivel Consiliului instituţiei. Astfel, studenţii trebuie să ştie că examenul de admitere în profesia de avocat va fi organizat în septembrie 2020, la fel cum se va întâmpla şi cu examenul de admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA). Totodată, au fost adoptate şi anumite măsuri menite să atenueze situaţia economică a avocaţilor, una dintre acestea stabilind ca pentru toate taxele şi contribuţiile datorate de avocaţi, de la instituirea stării de urgenţă, majorările de întârziere să fie stabilite la 0%. În plus, avocaţii nu vor putea fi suspendaţi pentru neplata taxelor şi nici nu vor începe proceduri noi de control asupra lor.

Prin Hotărârea nr. 57/2020 privind Regulamentul de examen şi organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020, Consiliul Uniunii a aprobat regulamentul-cadru pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Documentul menţionat este disponibil aici, unde cei interesaţi găsesc şi modelul cererii de înscriere la examen, atât pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar, cât şi pentru primirea în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv. 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 58/2020 privind măsurile cu impact economic referitor la starea de urgenţă au fost adoptate măsurile propuse prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 86/2020, astfel:

1. Pentru toate taxele şi contribuţiile datorate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor (CAA) şi ale filialelor, care sunt scadente începând cu data de 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.

2. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive ale avocaţilor, acumulate anterior datei de 16.03.2020.

3. Procedurile privind controlul avocaţilor cu privire la plata taxelor şi contribuţiilor prevăzute la pct.1 şi 2 se suspendă. Nu se încep proceduri noi.

4. Procedurile privind suspendarea calităţii de avocat ȋn temeiul art.27 alit.c) din Legea nr.51/1995 se suspendă. Nu vor începe proceduri noi.

5. Pentru toate contribuţiile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit art.13-15 din Legea nr.72/2016, care sunt scadente, începând cu 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.

6. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor faţă de C.A.A., acumulate anterior datei de 16.03.2020. Calculul acestora se va relua de la data menţionată în hotărârea care se va adopta de Consiliul U.N.B.R.

7. Stabilirea unei proceduri unice (simple) privind obţinerea indemnizaţiei pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă.

(2) Perioada pentru care se aplică măsurile prevăzute la alin.(1) pct.1-6 este de 3 luni începând cu data de 16.03.2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct.1 şi 2 se iau, pe baza cererii avocatului care va indica pe propria răspundere şi cuantumul veniturilor profesionale.

(4) După ȋncetarea măsurilor economice cu caracter excepţional prevăzute la alin. (1) pct.1-6, regularizarea plăţilor se va realiza ȋn mod eşalonat.

(5) Perioada şi modalitatea de regularizare prevăzută la alin.(4), respectiv formatul cererii menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Documentul a fost publicat pe site-ul UNBR şi transmis tuturor barourilor, acestea urmând să asigure comunicarea măsurilor către avocaţi. 

Sursa foto: Profimedia