17 oct 2019 - Stiri

SPOR PENTRU CONDITII DE MUNCA PERICULOASE - “Instantele aflate in conflict s-au considerat necompetente sa solutioneze litigiul”

Prin Decizia 2436/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Maramures. Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Dolj sub nr. x/2018, in data de 16 octombrie 2018, reclamantii A., B., C., D., E. prin F. au chemat in judecata pe parata Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Maramures, solicitand obligarea paratei sa stabileasca si sa acorde reclamantilor sporul pentru conditii de munca periculoase sau vatamatoare in cuantum de 15% aplicat la salariul de baza lunar incepand cu data executarii sentintei si sa le acorde despagubiri in consecinta, constand in diferentele salariale, incepand cu data de 1 ianuarie 2011 pana la data executarii sentintei, actualizat, plus dobanda legala. Prin Sentinta civila nr. 2542 din 12 decembrie 2018, Tribunalul Dolj, sectia contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Dolj, sectia contencios administrativ si fiscal, si a declinat competenta de solutionare a actiunii formulata de reclamantii A., B., C., D., E. prin F., in contradictoriu cu parata Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Maramures, in favoarea Tribunalului Maramures, sectia contencios administrativ si fiscal.Prin Sentinta nr. 452 din 28 martie 2019 a Tribunalului Maramures, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a Tribunalului Maramures si s-a declinat competenta teritoriala pentru solutionarea cererii, in favoarea Tribunalului Dolj.Constatand ivit conflict negativ de competenta, Tribunalul Maramures a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu solutionarea acestuia.Minuta Inaltei Curti: “Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantii: F., B., A., E., D., C. si pe parata Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Maramures, in favoarea Tribunalului Maramures, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Instantele aflate in conflict s-au considerat necompetente sa solutioneze litigiul din punct de vedere teritorial, in raport cu sediul/domiciliul reclamantei, apreciind diferit asupra problemei legitimitatii procesuale a organizatiilor sindicale, respectiv daca acestea actioneaza in calitate de reclamanti sau doar ca reprezentanti ai membrilor sai.Inalta Curte constata ca, in cauza de fata, competenta de solutionare a actiunii in prima instanta revine Tribunalului Maramures, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in raport de dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a altor acte normative, publicata in M. Of. nr. 658/30.07.2018.Astfel, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 544/2004:'(3) Reclamantul persoana fizica sau juridica de drept privat se adreseaza exclusiv instantei de la domiciliul sau sediul sau. Reclamantul autoritate publica, institutie publica sau asimilata acestora se adreseaza exclusiv instantei de la domiciliul sau sediul paratului'.De asemenea, potrivit alin. (4) al art. 10, introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 212/2018, '(4) Competenta teritoriala de solutionare a cauzei se va respecta si atunci cand actiunea se introduce in numele reclamantului de orice persoana de drept public sau privat, indiferent de calitatea acestuia din proces."Decizia ICCJ 

Sursa : www.juri.ro