12 apr 2019 - Stiri

Se cauta candidaturi feminine pentru o functie europeana

Ministerul Justitiei – condus de Tudorel Toader (foto) – cauta candidati pentru o functie intr-un organism aflat in subordinea Consiliului Europei, unde acelasi Consiliu incurajeaza femeile sa intre in cursa.

Mai precis, MJ a anuntat joi, 11 aprilie 2019, ca reia procedura pentru selectarea reprezentantului Romaniei in cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT). Mentionam ca CPT este un organism de monitorizare al Consiliului Europei, avand rolul de a examina felul in care sunt tratati detinutii si de a le face recomandari statelor in acest domeniu.

Asa cum puteti citi in comunicatul de mai jos, candidatii trebuie sa indeplineasca nu mai putin de 10 conditii.

Reluarea procedurii are loc in contextul in care dupa primul val de selectie a ramas doar

un candidat care corespundea cerintelor.

Comunicatul complet al Ministerului Justitiei:

„1. Temeiul juridic si scopul anuntului

Romania a ratificat Conventia europeana pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (in continuare Conventia) si protocoalele sale aditionale nr. 1 si 2, prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 07/10/1994.

Conventia a creat Comitetul european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (in continuare CPT).

Rolul Comitetului este de a efectua vizite la locurile de detentie pentru a examina tratamentul aplicat persoanelor private de libertate si, daca este cazul, de a adresa recomandari statelor, cu scopul de a intari protectia acestor persoane impotriva torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Activitatea Comitetului are la baza principiile cooperarii si confidentialitatii.

In calitate de stat parte la Conventie, Romania are un reprezentant in cadrul CPT. Potrivit articolului 5, alineatul 1 din Conventie, membrii CPT Membrii Comitetului sunt alesi de catre Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei (CE) cu majoritate absoluta de voturi de pe o lista de nume intocmita de catre Biroul Adunarii Consultative a Consiliului Europei; delegatia nationala a fiecarei parti in Adunarea Consultativa prezinta trei candidati, dintre care cel putin doi au cetatenia statului respectiv.

Articolul 5, alineatul 3 din Conventie prevede ca membrii CPT sunt alesi pentru o perioada de 4 ani si pot fi realesi de doua ori.

Avand in vedere faptul ca mandatul actualului reprezentant al Romaniei expira in decembrie 2019, in ianuarie 2019 s-a lansat procedura de selectie a celor trei persoane ce vor fi nominalizate in lista ce urmeaza a fi inaintata catre CE. In urma finalizarii primei procedurii de selectie un singur candidat a fost selectat, fapt pentru care in prezent procedura se lanseaza din nou pentru selectia celorlalti doi candidati din lista de trei.

2. Criteriile de selectie

In conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Conventie, membrii CPT sunt alesi dintre personalitatile cu o inalta moralitate, recunoscute pentru competenta lor in domeniul drepturilor omului sau care au o experienta profesionala in domeniile pe care le trateaza Conventia.

Membrii CPT sunt experti independenti si impartiali in exercitarea mandatelor lor si isi desfasoara activitatea cu titlu individual. Acestia trebuie sa fie disponibili pentru participarea la misiunile de evaluare efectuate in statele parti la Conventie.

Pentru a fi propus ca reprezentant al Romaniei in CPT, candidatii trebuie sa dovedeasca indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) capacitate deplina de exercitiu;

b) buna reputatie profesionala si morala;

c) diploma de licenta intr-un domeniu de activitate cu relevanta pentru aplicarea Conventiei;

d) experienta profesionala considerabila in domeniile reglementate de Conventie (de exemplu magistrat, medic legist, psihiatru, sociolog, specialist pe probleme penitenciare, politist, expert in domeniul drepturilor omului);

e) cunoastere aprofundata a domeniului drepturilor omului si a instrumentelor juridice internationale in materie;

f) cunoastere aprofundata a uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza sau franceza);

g) lipsa antecedentelor penale;

h) certificarea faptului ca nu a facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu a colaborat cu acestea, respectiv ca nu a avut calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, in cazul persoanelor care la data de 22 decembrie 1989 implinisera varsta de 16 ani;

i) disponibilitatea de a participa la misiunile CPT;

j) compatibilitate intre statutul de membru CPT si functia exercitata pe plan national.

Conform Rezolutiei nr. 1540 (2007) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind ameliorarea procedurilor de alegere a membrilor CPT, sunt incurajate candidaturile feminine astfel incat lista propunerilor formulate de delegatiile nationale sa cuprinda reprezentanti ai ambelor sexe.

Tinand seama de prevederile Rezolutiei nr. 2160/2017 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, un accent particular se va pune pe problematica competentei lingvistice a reprezentantilor statelor membre in CPT si a necesitatii existentei abilitatii lingvistice efective pentru a isi indeplini atributiile. In acest sens, sunt preferati candidatii care au abilitati lingvistice in ambele limbi oficiale ale CE, engleza si franceza.

3. Procedura de selectie

Persoanele interesate sunt invitate sa transmita dosarul de candidatura pana la data de 2 mai 2019, la secretariatul Directiei Resurse Umane (Ministerul Justitiei, etaj 2, camera 6) pana la ora 16.00, in format hartie, prin posta sau servicii de curierat, sau la adresa de email selectiecpt@just.ro, cu confirmare de primire. In cazul in care nu se primeste confirmarea de primire, va rugam, sunati la nr. de tel: 037 204 1172, 037.204 1173, pentru a solicita confirmarea; pentru trimitere prin posta electronica se accepta pana la ora 23.59.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) CV-ul (format Europass);

b) copie a actului de identitate, cu mentiunea olografa (pe fiecare pagina) “conform cu originalul”

c) copii certificate ale actelor de studii, cu mentiunea olografa (pe fiecare pagina) “conform cu originalul”

d) certificat de competenta lingvistica (engleza sau franceza – de preferat IELTS, TOEFL, DELF/DALF sau similar ) sau acte din care sa rezulte ca si-a desfasurat activitatea intr-o institutie internationala pe o perioada de cel putin 2 ani avand ca limba de lucru engleza sau franceza

e) declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care il impiedica sa exercite in mod efectiv functia, precum si a faptului ca nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;

f) orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Candidatii care depun dosare incomplete nu vor fi selectati pentru proba interviului. Pe baza dosarelor de candidatura, Comisia de selectie va intocmi o lista scurta a candidatilor care vor fi invitati la un interviu, la o data ce va fi stabilita ulterior.

In urma examinarii dosarelor de candidatura si a sustinerii interviului, se va intocmi o lista cu trei propuneri de candidaturi pentru reprezentantul Romaniei in CPT, lista ce va fi transmisa delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.

4. Informatii suplimentare

Informatii suplimentare pot fi consultate pe pagina de internet a CPT, la adresa: http://www.cpt.coe.int”.

Sursa : www.juri.ro