28 nov 2019 - Stiri

SCHIMBAREA INCADRARII JURIDICE - “O interpretare contrara ar implica schimbarea de incadrare juridica”

Prin Decizia 7/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in examinare sesizarea formulata de Tribunalul Maramures in Dosarul nr. 1.005/336/2018, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: "daca interpretarea dispozitiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 permite, in cadrul contestatiei la executare formulate in baza art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura penala, schimbarea incadrarii juridice si a regimului sanctionator avut in vedere la momentul judecarii cauzei, ca o consecinta a recalcularii pedepsei «executate sau considerata ca executata», astfel recalculata, urmare aplicarii dispozitiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) si (5) din Codul penal?”.

Judecatori: Daniel Gradinaru - presedintele Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - presedintele completului, Rodica Cosma - judecator la Sectia penala, Sandel Lucian Macavei - judecator la Sectia penala, Simona Cristina Nenita - judecator la Sectia penala, Rodica Aida Popa - judecator la Sectia penala, Florentina Dragomir - judecator la Sectia penala, Mirela Sorina Popescu - judecator la Sectia penala, Andrei Claudiu Rus - judecator la Sectia penala, Ana Hermina Iancu - judecator la Sectia penala.

Minuta Inaltei Curti: “Respinge, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Tribunalul Maramures in Dosarul nr. 1.005/336/2018, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: 'daca interpretarea dispozitiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 permite, in cadrul contestatiei la executare formulate in baza art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura penala, schimbarea incadrarii juridice si a regimului sanctionator avut in vedere la momentul judecarii cauzei, ca o consecinta a recalcularii pedepsei «executate sau considerata ca executata», astfel recalculata, urmare aplicarii dispozitiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) si (5) din Codul penal'?  

Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedura penala”.

Extras din decizia Inaltei Curti:

“In cadrul contestatiei la executare intemeiate pe dispozitiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura penala, instanta acorda zilele compensatorii conform art. 551 din Legea nr. 254/2013, dar nu poate modifica nici dispozitiile referitoare la recidiva retinute in incadrarea juridica si nici regimul sanctionator al recidivei aplicat prin hotararea definitiva de condamnare, ci eventual poate constata ca a fost executata o perioada din pedeapsa.  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala retine ca, de altfel, problema de drept a fost rezolvata deja prin alte decizii ale instantei supreme, care isi pastreaza valabilitatea considerentelor.  Astfel, in considerentele Deciziei nr. 9 din 6 iunie 2011, pronuntata in recurs in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 461 din Codul de procedura penala anterior, contestatia contra executarii hotararii penale poate fi formulata in cazurile expres si limitativ prevazute in cuprinsul acestui text de lege, fiind o modalitate de inlaturare sau modificare a pedepsei, fara insa a putea fi analizate ori reanalizate aspecte de fond deja avute in vedere de instante la momentul solutionarii cauzei sau aspecte care sunt legate de alte institutii de drept cu reglementare distincta, cum sunt dispozitiile privind liberarea conditionata.  Totodata, in considerentele Deciziei nr. 12 din 6 mai 2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala a statuat ca imposibilitatea schimbarii incadrarii juridice in faza executarii pedepselor definitive a fost stabilita cu efect obligatoriu de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin Decizia nr. VIII din 5 februarie 2007 care si in prezent isi pastreaza, sub acest aspect, pe deplin, valabilitatea in materia contestatiei la executare prevazute de art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura penala, art. 595 alin. (1) din Codul de procedura penala raportat la art. 6 din Codul penal (...).  O interpretare contrara ar implica schimbarea de incadrare juridica in faza executarii hotararii definitive de condamnare, ceea ce este inadmisibil a se realiza, intrucat o asemenea institutie poate opera doar in cursul judecatii, deci pana la momentul dobandirii autoritatii de lucru judecat.  In consecinta, constatand neindeplinita una dintre cerintele de admisibilitate enumerate de dispozitiile art. 475 din Codul de procedura penala, judecatorul-raportor nu va proceda la analiza pe fond a chestiunii de drept ce face obiectul prezentei cauze”. Decizia Inaltei Curti

Sursa : www.juri.ro