29 ian 2020 - Stiri

Revoltă la revoltă. Avocaţii fac apel la instanţe să îi respecte şi pe ei şi pe justiţiabili

Autor: S. A.

În haosul creat de greva de la instanţe care a izbucnit şi continuă să se manifeste din cauza deciziei politice ca pensiile magistraţilor şi personalului auxiliar să fie tăiate, avocaţii şi justiţiabilii sunt cei care suferă cel mai mult. Acesta este semnalul de alarmă pe care îl trage Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor din România, care evidenţiază, într-un comunicat dat azi publicităţii, toate problemele întâmpinate în această perioadă. ADSA face apel la magistraţi să înţeleagă aceste neajunsuri şi să ia măsuri pentru o comunicare adecvată şi conform programelor de lucru, având în vedere lipsa de predictibilitate a şedinţelor de judecată şi faptul că în multe instanţe grefierii refuză să primească acte de maximă urgenţă. Mai mult, în comunicat se arată că avocaţii care nu se prezintă la instanţă din cauza comunicatelor afişate sunt în mod nejustificat amendaţi. Monitorul Justiţiei redă acest comunicat în integralitate:  

“Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor din România a luat act cu îngrijorare de evoluţia deciziilor adoptate de Adunările Generale ale instanţelor din România, privind suspendarea activităţii de judecată, decizii cu impact asupra desfăşurării actului de justiţie. Facem un apel astfel colegilor magistraţi în sensul continuării dialogului cu factorii implicaţi, respectiv în sensul abordării instrumentelor legale adecvate, în vederea realizării scopului propus.

Cu toate acestea, solicităm conducerilor instanţelor asigurarea unei comunicări adecvate şi conforme cu graficul de program stabilit de fiecare complet de judecată în timp util, către organele de reprezentare ale avocaţilor.

Solicitarea noastră vine în spiritul parteneriatului caracteristic unui act de justiţie, precum şi în spiritul unui respect reciproc datorat între membrii celor două profesii juridice.

În acest sens, atragem atenţia asupra inconsecvenţei aplicării generale a deciziilor adoptate de către complete de judecată ce compun aceleaşi instanţe, sens în care nu există o predictibilitate a desfăşurării şedinţei de judecată pentru avocaţi şi justiţiabili deopotrivă.

Această chestiune este de natură a afecta în mod evident întreaga activitate a avocaţilor, cu atât mai mult cu cât sunt situaţii în care părţile şi reprezentanţii lor convenţionali se deplasează de pe raza altul judeţ.

Există de asemenea situaţii în care grefierii aflaţi în segmentul de Registratură refuză primirea unor documente în cauze cu caracter urgent şi / sau Cameră de Consiliu, cu termene foarte scurte, aflându-ne astfel în situaţia în care aceştia hotărăsc arbitrar asupra ”urgenţei” cauzei.

Nu în ultimul rând, faţă de evoluţia situaţiei, e important să aveţi în vedere faptul că amendarea avocaţilor în dosare – situaţie sesizată de colegii noştri în Bucureşti şi în ţară – nu este o soluţie în rezolvarea problemelor, ci din contră, conduce la crearea unei ”breşe” tot mai mari în relaţia dintre cele două corpuri profesionale.

Lipsa avocaţilor de la soluţionarea cauzelor se datorează comunicatelor publice postate de către instanţe, caracterul ”urgent” al cauzelor fiind apreciat distinct şi arbitrar de părţile implicate. Este important să înţelegem că întregul corp profesional al avocaţilor poate fi un partener al demersurilor colegilor magistraţi, în sensul respectării legii şi a Statului de Drept, însă parteneriatul se poate derula în condiţiile în care există un respect reciproc manifestat între membrii celor două organisme juridice”.

Comunicatul este semnat de vicepreşedintele ADSA, av. Silvana Racoviceanu.