25 sep 2018 - Stiri

Obtinerea de bunuri ori foloase necuvenite doar pentru sine este neconstitutionala

Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat marti, 25 septembrie 2018, drept neconstitutionala modificarea articolului 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Modificarea art. 12 prevede pedepsirea unor fapte daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru doar pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite. Forma actuala a legii prevede obtinerea atat pentru sine, cat si "pentru altul" de bunuri ori foloase necuvenite, si nu contine termenul „materiale”.

Forma actuala a art. 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:

“Art. 12 - Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizând informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;

b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii”.

Modificarea adusa art. 12 din Legea 78/2000:

 

„Articol unic. – Articolul 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 12. – (1) Sunt pedepsite cu inchisoarea de la unu la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite:'.

2. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

'(2) In sensul prezentei legi, operatiunile financiare constau in operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale. Pentru a fi efectuate ca acte de comert, operatiunile financiare trebuie sa constituie o actiune de intermediere in circulatia bunurilor facuta in mod organizat si sistematic, in scopul obtinerii de profit'”.

Comunicatul CCR:

„In ziua de 25 septembrie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, urmatoarele obiectii de neconstitutionalitate:

(...)

B. Obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct.1 din Legea pentru modificarea si completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si a legii in ansamblul sau, obiectie formulata Presedintele Romaniei.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile articolului unic pct.1 din Legea pentru modificarea si completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si legea in ansamblul sau, sunt neconstitutionale.

In argumentarea solutiei adoptate, Curtea a retinut ca o exigenta a statului de drept o reprezinta combaterea fenomenului coruptiei. De aceea, actul de coruptie trebuie sanctionat indiferent de beneficiarul folosului necuvenit, astfel incat legiuitorul nu poate conditiona retinerea acestuia de obtinerea folosului numai pentru sine. Totodata, legiuitorul nu are competenta de a limita sfera de cuprindere a infractiunii analizate in functie doar de natura materiala a folosului obtinut. Prin urmare, Curtea a constatat ca textul criticat, modificand continutul normativ al unei infractiuni asimilate celor de coruptie, reglementate la art.12 din Legea nr.78/2000, in sensul conditionarii savarsirii acesteia de obtinerea numai pentru sine si numai de foloase materiale necuvenite, incalca art.1 alin.(3) din Constitutie privind statul de drept.

De asemenea, avand in vedere obligatiile internationale asumate de Romania, prin ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei si a Conventiei penale cu privire la coruptie, Curtea a retinut ca modalitatea de incriminare a infractiunilor de coruptie trebuie sa respecte cerintele expres stabilite prin aceste acte internationale. Curtea a constatat ca textul criticat nu respecta aceste standarde, incalcand, astfel, si art.11 alin.(1) din Constitutie, raportat la art.15 lit.b) din Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei si art.3 din Conventia penala cu privire la coruptie.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului”.

Sursa : www.juri.ro