07 apr 2020 - Stiri

UPDATE. Notarii publici au acum o lege specială pentru pensii

Autor: Eduard Popescu

Un nou cadru legislativ privind pensiile notarilor publici a intrat recent în vigoare, după publicarea unei legi care include toate aspectele referitoare la modalităţile de calcul, precum şi condiţiile de acordare a fiecărui tip de pensie destinat notarilor publici din ţară. De-a lungul timpului, dreptul la pensie al notarilor a fost stabilit prin multiple acte normative, motiv pentru care s-a căutat implementarea unei abordări unitare.

Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 281 din 3 aprilie, intrând în vigoare la trei zile de la publicare, adică luni, 6 aprilie 2020

Potrivit expunerii de motive care a însoţit proiectul de lege în Parlament, o reglementare unitară privind pensiile notarilor şi alte drepturi de asigurare socială se impunea şi nu putea fi realizată decât prin adoptarea unui act normativ care să întrunească standardele de calitate, respectiv claritate, previzibilitate şi accesibilitate.

"Întrucât aspectele esenţiale ale dreptului la pensie al notarilor publici nu au fost stabilite printr-un act de reglementare primară, ci prin acte cu caracter administrativ, se impune, în această materie, adoptarea prezentului proiectului de lege, constituind o reglementare unitară care îşi propune să ţină cont de acumulările şi evoluţiile din sistem, dar şi de necesitatea asigurării viabilităţii, stabilităţii, accesibilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi transparenţei sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România", scrie în expunerea de motive.

Concret, documentul lansat de trei deputaţi PNL reuneşte toate aspectele cu privire la acordarea pensiilor pentru notari într-un singur act normativ. Astfel, este prevăzut un sistem propriu, unic şi autonom de pensii, definind principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale sistemului, asiguraţii, drepturile şi categoriile acestora, categoriile de pensii, condiţiile de acordare, modul de stabilire şi plată a acestora, precum şi modul de organizare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România.

Potrivit Legii nr. 39/2020, notarii publici vor beneficia de aceleaşi categorii de pensii ca până acum, respectiv: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate şi cea de urmaş.

Astfel, pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi periodă minimă de contribuţie în sistemul propriu.

Atât în cazul bărbaţilor, cât şi femeilor, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar perioada minimă de contribuţie de zece ani. În ceea ce priveşte perioada perioada completă de contribuţie, utilizată la determinarea punctajului mediu acumulat, este de 35 de ani, potrivit documentului. 

Referitor la pensia anticipată, asiguraţii care au realizat o perioadă de contribuţie de cel puţin 25 de ani în sistemul propriu au dreptul la pensie anticipată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea procentuală a acestuia în raport cu perioada de contribuţie realizată şi cu numărul de luni de anticipare. 

La pensia de validate au dreptul, potrivit proiectului, asiguraţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, cu condiţia să fie notari publici la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

În fine, pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era asigurat sau pensionar din sistemul propriu. Ca regulă, copiii au dreptul la pensia de urmaş până la 18 ani, respectiv 26 de ani dacă îşi continuă studiile, în timp ce soţul supravieţuitor poate primi pensia de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă durata căsniciei a fost de minimum 15 ani.