21 iul 2021 - Stiri

Iohannis trimite legea schimbarii directorilor in scoli spre reexaminare

Legea, transmisa presedintelui pentru promulgare in 2 iulie 2021, vizeaza procedura de numire a directorilor si directorilor adjuncti interimari ai unitatilor de invatamant preuniversitar, in situatia vacantarii functiilor.

Conform Administratiei Prezidentiale, prin continutul normativ, unele dintre reglementarile legii mentionate nu indeplinesc standardele de calitate a legii, fiind lipsite de claritate si previzibilitate, motiv pentru care se impune reexaminarea acesteia de catre Parlament.

Printre altele, ,,art. I pct. 4 din legea transmisa spre promulgare prevede ca (...) in lipsa cadrelor didactice care detin calitatea de membru in corpul national de experti in managementul educational, pot fi numiti in functia de director sau director adjunct cadre didactice titulare definitive in invatamant care nu sunt membre ale corpului national de experti in managementul educational, in cazul vacantarii functiilor de director sau director adjunct al unitatilor de invatamant. Totodata, in legatura cu procedura de desemnare de catre consiliul de administratie a cadrului didactic care va prelua functia de director interimar (...)", se arata in comunicatul citat.

,,Mentionam ca alin. (3) al art. 246 din Legea nr. 1/2011 prevedea: <Pot ocupa functii de conducere, de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti in management educational>. Prin urmare, dispozitiile mai sus mentionate ale alin. (4), nou introdus prin legea reexaminata, constituie o exceptie de la aceasta regula", sustine Administratia Prezidentiala.

,,Cu toate acestea, precizam ca alin. (3) al art. 246 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat la data de 31 mai 2021, prin dispozitiile art. I pct. 1 din OUG nr. 41/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. In aceste conditii, consideram ca raportarea la o dispozitie legislativa abrogata creeaza o situatie normativa confuza, destinatarii normei fiind in dificultate atunci cand trebuie sa identifice norma juridica aplicabila, ceea ce duce la o stare de insecuritate juridica. Insa, securitatea juridica a persoanei este un concept in considerarea caruia legiuitorul are obligatia sa asigure stabilitatea legislativa si exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale in conditii optime. Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca legea supusa reexaminarii nu indeplineste standardele de calitate a legii stabilite la art. 13 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, potrivit carora actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care acesta trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in conexiune", continua comunicatul.

In plus, art. I pct. 9 din lege dispune preluarea conducerii interimare a institutiei de invatamant de catre un cadru didactic titular, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de finalul anului scolar. Insa, actul normativ nu reglementeaza situatia in care termenul stabilit, respectiv finalul anului scolar, nu este respectat: ,,Astfel, consideram ca, prin neclaritatea normei se poate ajunge la situatia tergiversarii organizarii concursului de ocupare a functiilor de conducere si, implicit, la permanentizarea interimatului, in conditiile in care legea nu prevede un termen limita pana la care se poate organiza concursul national de ocupare a functiilor de director sau director adjunct".

Totodata, potrivit aceleiasi surse, legea nu prevede daca dispozitiile sale se aplica inclusiv mandatelor interimare de director sau director adjunct in curs sau doar situatiilor de vacantare aparute dupa intrarea legii in vigoare, ,,ceea ce este de natura sa afecteze claritatea normei, aceasta fiind lipsita de previzibilitate in aplicare".

Sursa : www.mediafax.ro