13 iun 2019 - Stiri

Iohannis contesta OUG privind circulatia pe drumurile publice (Sesizarea)

Presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto) a trimis in 12 iunie 2019 Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Seful statului arata ca la data de 4 iunie 2019, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: “Tinand cont de faptul ca forma legii transmise la promulgare este una ulterioara procedurii de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 684/2018 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 50 din 18 ianuarie 2019) si avand in vedere ca Parlamentul a adoptat o serie de reglementari care sunt contrare si excedeaza limitelor deciziei mentionate, consideram ca Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutie, pentru motivele prezentate in continuare:

1. La data de 27 iulie 2018, Presedintele Romaniei a formulat o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, solicitand instantei constitutionale sa constate ca Parlamentul a adoptat aceasta lege cu nerespectarea dispozitiilor consacrate de art. 1 alin. (5), art. 21 si art. 22 alin. (1) din Legea fundamentala. Ca urmare a pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 684 din 6 noiembrie 2018, dupa parcurgerea procedurilor legislative parlamentare, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice in forma dedusa controlului Curtii Constitutionale prin prezenta sesizare.

Prin Decizia nr. 684/2018, Curtea Constitutionala a statuat ca 'dispozitiile articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (6)-(11), (13) si (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt neconstitutionale'. Asadar, Decizia Curtii Constitutionale nr. 684/2018 a avut ca efect redeschiderea procedurii de reexaminare a legii de catre Parlament pentru punerea de acord a prevederilor neconstitutionale cu decizia instantei constitutionale in temeiul art. 147 alin. (2) din Constitutie. Potrivit jurisprudentei sale constante (a se vedea Decizia nr. 1.177 din 12 decembrie 2007, Deciziile nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010 sau Decizia nr. 33 din 23 ianuarie 2018 si Decizia nr. 61/2018 din 13 februarie 2018) Curtea Constitutionala a statuat ca, in cadrul acestei proceduri, Parlamentul poate modifica si alte prevederi legale numai daca acestea se gasesc intr-o legatura indisolubila cu dispozitiile declarate ca fiind neconstitutionale, pentru a asigura caracterul unitar al reglementarii si, in masura in care se impune, va recorela celelalte dispozitii ale legii ca operatiune de tehnica legislativa, fara a putea aduce alte modificari de substanta legii in cauza. Or, in cazul de fata, in cadrul procedurii de punere de acord a legii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 684/2018, Parlamentul a eliminat unele texte si a operat modificari, fara ca acestea sa fi facut obiectul sesizarii de neconstitutionalitate si, in mod evident, contrar solutiei dispuse de catre instanta constitutionala. Examinand legea adoptata de Parlament in forma in care aceasta a fost retrimisa la promulgare, reiese ca anumite texte din legea criticata au fost eliminate desi acestea nu au facut obiectul sesizarii de neconstitutionalitate si nici al controlului de constitutionalitate, iar altele au fost modificate desi acestea nu au fost declarate neconstitutionale si nu corespund vreunei necesitati de recorelare cu celelalte dispozitii ale legii.

Astfel, interventia legislativa de la articolul unic, cu referire la modificarea alin. (3) al art. 109 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, din legea in forma anterioara controlului de constitutionalitate prevedea: 'Constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei'. Prin Decizia nr. 684/2018, Curtea Constitutionala a efectuat controlul de constitutionalitate asupra dispozitiilor art. 109 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002, in forma modificata prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, in raport cu prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie privind principiul legalitatii si a constatat ca: 'dispozitiile art. 109 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in forma modificata prin legea criticata - potrivit carora constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei - nu incalca standardele de claritate si previzibilitate a legii, ce reprezinta o cerinta de rang constitutional, astfel ca nu aduc atingere prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie privind principiul legalitatii. Chiar daca dispozitiile art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 4, lit. b) pct. 2, lit. c) pct. 3 si lit. d) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 stabilesc, pentru toate contraventiile savarsite prin incalcarea limitelor legale de viteza, ca depasirea vitezei maxime admise este "constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic", aceasta nu inseamna ca textul de lege criticat nu este clar si previzibil'.

In procedura reexaminarii, insa, Parlamentul a modificat textul alin. (3) al art. 109 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, in sensul urmator: '(3) Constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei'. Analizand comparativ cele doua forme ale art. 109 alin. (3), inainte si dupa decizia Curtii Constitutionale, se observa ca Parlamentul a operat completari asupra acestui text de lege, desi acesta a fost declarat constitutional de catre instanta constitutionala, ca urmare a efectuarii controlului de constitutionalitate. Cu toate ca aceste prevederi au facut obiectul sesizarii de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala a stabilit prin Decizia nr. 684/2018 ca acestea sunt constitutionale in raport cu criticile formulate, asadar modificarea acestor dispozitii s-a facut cu depasirea limitelor deciziei Curtii Constitutionale. Prin urmare, in cazul de fata, ca efect al depasirii de catre Parlament a limitelor reexaminarii, dispozitiile art. 147 alin. (2) din Constitutie au fost incalcate.

Or, in aceasta situatie, Parlamentul nu putea modifica aceste dispozitii, intrucat acestea au fost declarate constitutionale. in acest sens este si jurisprudenta instantei constitutionale care, prin Decizia nr. 515/2004, statueaza in legatura cu dispozitiile art. 147 alin. (2) din Constitutie ca acestea 'se refera la reexaminarea unei legi sau a unor dispozitii legale a caror neconstitutionalitate a fost constatata printr-o decizie a Curtii Constitutionale, pronuntata cu ocazia controlului de constitutionalitate a priori...' si ca 'Acest text limiteaza reluarea procesului legislativ de reexaminare numai cu privire la dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala'. De asemenea, potrivit Deciziei nr. 33/2018, in cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate modifica si alte prevederi legale decat cele constatate ca fiind neconstitutionale numai daca acestea se gasesc intr-o legatura indisolubila cu dispozitiile declarate ca fiind neconstitutionale, pentru a asigura caracterul unitar al reglementarii, si, in masura in care se impune, va recorela celelalte dispozitii ale legii ca operatiune de tehnica legislativa, fara a putea aduce alte modificari de substanta legii in cauza.

Asadar, in conformitate cu art. 147 alin. (2) din Constitutie, Parlamentul este tinut in procedura de punere de acord a legii cu decizia Curtii Constitutionale de limitele trasate de aceasta, respectiv de modificarea, completarea ori eliminarea/abrogarea acelor norme declarate de Curtea Constitutionala in mod expres ca fiind neconstitutionale in tot sau in parte. Punerea de acord a legii cu decizia Curtii Constitutionale nu poate face abstractie de rolul si competentele Parlamentului care poate adopta oricare dintre aceste solutii cu privire la textele declarate neconstitutionale, fara a depasi cele statuate expres prin dispozitivul Curtii Constitutionale. Prin urmare, consideram ca modificarile operate de Parlament asupra alin. (3) al art. 109 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, constituie o interventie legislativa ce determina depasirea de catre forul legislativ a limitelor stabilite prin Decizia nr. 684/2018, ceea ce contravine art. 147 alin. (2) din Constitutie.

Mai mult decat atat, consideram ca legea a fost adoptata cu ignorarea celor statuate prin Decizia nr. 684/2018 si prin jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale, infrangand in acest mod vointa instantei de contencios constitutional. Astfel, legea s-a adoptat prin inlaturarea efectului deciziei instantei constitutionale, care este unul obligatoriu, inclusiv pentru legiuitor. Considerentele si dispozitiile obligatorii ale deciziilor Curtii Constitutionale se impun cu aceeasi forta juridica tuturor subiectelor de drept. De aceea, tinand cont de aceste argumente cat si de cele anterior expuse, consideram ca legea criticata a fost adoptata si cu incalcarea art. 147 alin. (4) din Constitutie.

2. Aceleasi critici sunt aplicabile si in ceea ce priveste modul in care s-au pus de acord cu Decizia nr. 684/2018 dispozitiile articolului unic, cu referire la modificarea alin. (4) al art. 109 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, din legea in forma anterioara controlului de constitutionalitate. Acesta prevedea: '(4) Dispozitivele destinate masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere si care sunt pozitionati vizibil. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanta maxima de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule care nu prezinta inscrisurile si insemnele distinctive, de catre politisti care nu poarta uniforme, cu inscrisuri si insemne distinctive, conform alin. (1)'.

Prin Decizia nr. 684/2018, Curtea Constitutionala a constatat ca 'formularea dispozitiilor art. 109 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in forma modificata prin legea criticata, este clara, intrucat pozitionarea vizibila se refera la autovehiculele pe care se instaleaza dispozitivele destinate masurarii vitezei, fara ca vizibilitatea autovehiculelor respective sa fie raportata in vreun fel la distantele de 500-1.000 m fata de radar (in cazul amplasarii dispozitivelor radar in localitate), respectiv de 2.000-4.000 m (in cazul amplasarii acestora in afara localitatii), aceste distante fiind prevazute, in mod expres, de legea criticata cu privire la postarea panourilor de atentionare privind prezenta dispozitivelor radar instalate pe autovehicule stationare sau pe suportii amenajarilor rutiere, precum si a dispozitivelor radar tip pistol. Ca atare, dispozitiile art. 109 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in forma modificata prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, nu incalca cerintele privind calitatea legii si nu contravin prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie'.

In procedura reexaminarii, insa, Parlamentul a modificat textul alin. (4) al art. 109 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, in sensul urmator: '(4) Constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.” (4) Dispozitivele destinate masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanta maxima de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule care nu prezinta inscrisurile si insemnele distinctive, de catre politisti care nu poarta uniforme, cu inscrisuri si insemne distinctive, conform alin. (l) si care nu sunt amplasate in locuri vizibile'.

Asadar, cu toate ca dispozitiile modificatoare cu referire la alin. (4) al art. 109 din OUG nr. 195/2002 au fost declarate constitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale, Parlamentul a adus unele modificari asupra acestui text de lege, fara ca acestea sa corespunda vreunei necesitati de recorelare cu celelalte dispozitii ale legii. Consideram ca aceasta interventie legislativa s-a realizat prin depasirea limitelor stabilite prin Decizia nr. 684/2018 si contrar prevederilor art. 147 alin. (2) din Constitutie.

3. De asemenea, invederam faptul ca din legea criticata lipsesc dispozitiile cuprinse la articolul unic referitoare la modificarea alin. (5) si (12) ale art. 190 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, astfel cum acestea erau prevazute in legea adoptata in prima faza, anterior realizarii controlului de constitutionalitate [(5) Autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar pot fi utilizate stationar sau in miscare. (12) Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege].

Potrivit Deciziei nr. 75/2019, Curtea Constitutionala a stabilit potrivit paragrafului 48: 'Ca efect al prezentei decizii, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozitiile legii in limitele deciziei Curtii Constitutionale, ceea ce presupune ca dezbaterea parlamentara sa fie reluata in limitele cererii de reexaminare, insa numai cu privire la dispozitiile care au facut obiectul sesizarii si controlului de constitutionalitate in prezenta cauza'. Invederam ca prevederile alin. (5) si (12) ale art. 190 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 nu au facut nici obiectul sesizarii de neconstitutionalitate a Presedintelui Romaniei si, evident, nici al controlului de constitutionalitate. Asadar eliminarea acestor dispozitii s-a facut cu depasirea limitelor deciziei Curtii Constitutionale. Prin urmare, in cazul de fata, ca efect al depasirii de catre Parlament a limitelor reexaminarii, dispozitiile art. 147 alin. (2) din Constitutie au fost incalcate.

In concluzie, observam faptul ca, in cazul de fata, in ceea ce priveste legea retrimisa la promulgare, instanta constitutionala a solutionat obiectia de neconstitutionalitate cu o decizie de constatare a neconstitutionalitatii unora dintre dispozitiile legii in raport cu criticile formulate, ceea ce a impus reluarea procedurii de dezbatere legislativa, in conditiile si limitele fixate prin decizia instantei constitutionale, potrivit art. 147 alin. (2) din Constitutie. Astfel, consideram ca legea supusa controlului de constitutionalitate, prin prezenta solicitare, s-a adoptat cu nesocotirea celor statuate prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 684/2018. De aceea, subliniem ca este esential ca instanta constitutionala sa procedeze la solutionarea definitiva a acestei situatii si sa constate neconstitutionalitatea acestei legi in ansamblu, fara posibilitatea Parlamentului de a o mai reexamina.

In considerarea argumentelor expuse, va solicit sa admiteti sesizarea de neconstitutionalitate si sa constatati ca prevederile Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt neconstitutionale, in ansamblu”.

Sursa : www.juri.ro