12 mai 2021 - Stiri

Iohannis a promulgat Legea modificării Codului de Procedură Penală. Instanţele trebuie să pronunţe şi să redacteze hotărârile penale în maximum 120 de zile de la dezbateri

- Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală prin care se stabileşte că redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor -

În data de 10 mai 2021, Camera Deputaţilor (fiind camera decizională) a adoptat cu 244 voturi „pentru” Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală[1]; Senatul a fost prima cameră sesizată, legea fiind adoptată de această cameră la 4 mai 2021. Iniţiatorii acestei legi care vizează modificarea şi completarea Codului de procedură penală sunt: Cupşa Ioan, Gorghiu Alina-Ştefania şi Scântei Laura-Iuliana (PNL), Dragu Anca Dana (USR PLUS) şi Turos Lóránd (UDMR), iar Expunerea de motive poate fi consultată în detaliu pe site-ul Camerei Deputaţilor[2].

Ulterior, la data de 12 mai 2021, Preşedintele României a promulgat legea, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României; legea va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Dintre cele mai importante modificări cuprinse de forma pentru promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală amintim următoarele[3]:

- în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive;

- deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor;

- hotărârea trebuie să fie redactată la momentul pronunţării;

- hotărârea se redactează de membrii completului de judecată care au participat la soluţionarea cauzei (în prezent, hotărârea se redactează doar de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei);

- hotărârea se pronunţă, după redactare, în şedinţă publică de către preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii sau se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei;

- după pronunţare, o copie a hotărârii se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi, în cazul în care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere;

- dacă părţile (inculpat, parte civilă, parte responsabilă civilmente) şi persoana vătămată se prezintă la pronunţarea făcută în şedinţă publică, înmânarea, la cerere, sub luare de dovadă, a hotărârii se consideră comunicare; de asemenea, se consideră comunicare şi înmânarea, sub luare de dovadă, a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanţei;

- pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la data comunicării hotărârii;

- dispoziţiile privind redactarea hotărârii la momentul pronunţării, respectiv  redactarea hotărârii de către membrii completului de judecată care au participat la soluţionarea cauzei vizează inclusiv judecata în apel.

...

De asemenea, Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală conţine şi următoarele dispoziţii importante:

- hotărârile judecătoreşti în materie penală pronunţate anterior intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală se redactează în termenele prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor;

- hotărârile judecătoreşti în materie penală pronunţate anterior intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală rămân supuse dispoziţiilor referitoare la termenele de declarare a căilor de atac, precum şi celor privind datele de la care acestea încep să curgă, în vigoare la data pronunţării lor.

 

 

 

 


[1] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=185&an=2021

[2] http://www.cdep.ro/proiecte/2021/100/80/5/em185.pdf

[3] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2021/pr185_21.pdf