23 mar 2020 - Stiri

În ce condiţii pot cere părinţii să stea acasă cu copiii cât şcolile sunt închise şi cum arată declaraţia pe proprie răspundere ce trebuie depusă la angajator

Autor: Eduard Popescu

Cadrul legal pentru acordarea zilelor libere părinţilor ce stau acasă cu copiii cât timp cursurile şcolare sunt suspendate a fost oficializat, sâmbătă, prin intermediul a două acte normative care stabilesc, totodată, şi regulile pentru aplicarea legii ce a introdus această posibilitate în legislaţia autohtonă. Zilele libere se acordă unuia dintre părinţi, în anumite condiţii, pe toată perioada cât autorităţile decid închiderea şcolilor şi grădiniţelor, atât în mediul public, cât şi cel privat. Pentru fiecare zi liberă, părintele ce stă acasă cu copiii de până în 12 ani va primi 75% din salariul de bază.

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ a a intrat în vigoare pe 17 martie, la trei zile de la apariţia documentului în Monitorul Oficial. Totuşi, pentru a se aplica efectiv, legea avea nevoie de norme de aplicare, astfel că sâmbătă, în Monitorul Oficial, au fost publicate OUG nr. 30/2020, prin care s-au adus o serie de modificări legii amintite anterior, şi HG nr. 217/2020, care stabileşte regulile pentru aplicarea noilor măsuri, cadrul legal fiind astfel completat. 

"Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu", scrie în Legea nr. 19/2020. Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

- au copii cu vârsta de până la 12 ani (sau 18 ani, în cazul celor cu dizabilităţi), înscrişi în cadrul unei grădiniţe sau şcoli, în mediul public sau privat;

- locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca

Potrivit legii, prevederea este valabilă şi pentru părintele din familia monoparentală, dar şi pentru şi cel care, în locul părintelui, este reprezentantul legal al copilului. Ca zile plătite pentru unul dintre părinţi se stabilesc zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgenţă, cu excepţia zilelor din perioada vacanţelor şcolare

Totuşi, prevederile nu se aplică dacă unul dintre părinţi se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

- este în concediul pentru creşterea copilului de până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap);

- este asistenul personal al copilului aflat în întreţinere;

- se află în concediu de odihnă sau fără plată.

În plus, de zilele libere plătite nu pot beneficia persoanele cărora li s-a suspendat contractul de muncă pentru întreruperea temporară a activităţii. 

Pentru salariaţii din sistemul energetic naţional, din sectoarele nucleare, unităţile cu foc continuu, unităţi de asistenţă socială, telecomunicaţii, transporturi căi ferate, comerţ alimentar şi alte unităţi vitale pentru economie, zilele libere se acordă doar cu acordul angajatorului.

Cum se acordă liberere plătite: documente necesare

Potrivit legislaţiei în vigoare, zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va rămâne acasă cu copilul. Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: 

- o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat acelaşi drept angajatorului său şi nici nu se află într-una dintre situaţiile de excludere (pentru familia monoparentală nu se aplică această cerinţă);

- o copie de pe certificatul de naştere al copilului. 

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult din corespondentul în zile raportat la un câştig brut lunar de 4.071 de lei (adică 75% din câştigul salarial mediu brut).

Suma este impozabilă (supusă impozitării şi contribuţiilor sociale), fără a se datora CAM (contribuţia asiguratorie pentru muncă). Angajatorul o va deconta din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, depunând o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 

Important! Din fondul de garantare a creanţelor salariale, angajatorii pot cere doar decontarea sumei reprezentând indemnizaţia netă, efectiv plătită către părinte.

Documentele se transmit pe e-mail, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei. Potrivit legii, decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Prezentăm modelul declaraţiei pe propria răspundere dată de celălalt părinte, atunci când se solicită zile libere.  

Sursa foto: Profimediaimages.ro