10 dec 2019 - Stiri

ÎCCJ a decis: Soţii nu pot divorţa doar în baza unui acord de mediere, divorţul fiind o acţiune personală. Variantele prin care se poate divorţa

Autor: Eduard Popescu

Divorţul la mediator nu va mai fi curând posibil, după ce o decizie luată luni de Înalta Curte de Casaţie (ÎCCJ) în acest sens va fi publicată în Monitorul Oficial şi îşi va produce efectele. Mai exact, Înalta Curte a admis un recurs în interesul legii (RIL) formulat de Avocatul Poporului, care consideră că divorţul este o acţiune personală, ce priveşte statutul persoanei, motiv pentru care nu poate face obiectul medierii. Astfel, singurele opţiuni pentru a divorţa vor rămâne la starea civilă, la notar sau la instanţa judecătorească.

ÎCCJ a admis, luni, un RIL formulat de Avocatul Poporului, urmând ca soluţia pronunţată (poate fi consultată aici) să îşi producă efectele odată cu publicarea în Monitorul Oficial. 

"Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată nu poate consfinţi acordul de mediere referitor la înţelegerea părţilor privind desfacerea căsătoriei. Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, instanţa de judecată poate consfinţi acordul de mediere având acest obiect. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă", scrie în soluţia ÎCCJ, a cărei motivare urmează să apară. 

Astfel, divorţul la mediator nu va mai fi posibil, însă vor exista în continuare elemente anexe divorţului care pot face obiectul unui acord de mediere. Concret, pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi referitoare la: continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi privitoare la drepturi de care ei pot dispune conform legii. 

În solicitarea sa, Avocatul Poporului, Renate Weber, a apreciat că în instanţele de judecată s-a conturat existenţa unei practici neunitare, în sensul că unele instanţe considerau că se poate divorţa în baza unui acord de mediere, altele că nu.

Orientarea jurisprudenţială cu care Avocatul Poporului a fost de acord a fost cea a instanţelor care au apreciat că nu se poate lua act de acordul de mediere cu privire la divorţ, reţinând că divorţul reprezintă o acţiune personală, ce priveşte statutul persoanei, şi care nu se numără printre cauzele ce pot fi soluţionate prin mediere. Astfel, prin mediere pot fi rezolvate neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, iar nu şi divorţul. 

Astfel, instanţa de judecată poate fi sesizată cu o cerere de desfacere a căsătoriei şi nu printr-o cerere de încuviinţare a acordului de mediere în ceea ce priveşte divorţul între soţi.

Mai depare, arată Avocatul Poporului, în accepţiunea Codului civil există două modalităţi pentru a divorţa: în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului, pe de o parte, şi în faţa instanţei de judecată, pe de altă parte. Prin urmare, dacă legiuitorul ar fi avut intenţia să confere mediatorului posibilitatea de a luat act de desfacerea căsătoriei ar fi prevăzut în mod expres aceasta în Codul civil. 

Codul civil stipulează, la art. 373, că soţii pot să divorţeze în următoarele situaţii:
 
- prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
- atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
- la cererea unui din soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin doi ani;
- la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.