11 oct 2018 - Stiri

Iata OUG 90/2018 pentru operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor (Document)

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2018 privind masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 862 de miercuri, 10 octombrie 2018.

Actul normativ – initiat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader (foto), si adoptat in sedinta de miercuri a Executivului – stipuleaza la art. I ca sectia functioneaza cu un numar de 15 posturi de procuror. Acest aspect vine sa clarifice prevederea art. 88/2, alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara: „Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie functioneaza cu un numar maxim de 15 procurori”.

Tot in Legea 304/2004, art. 88/3 prevede ca procurorul-sef al sectiei „este numit in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in urma unui concurs”. La randul ei, Ordonanta 90/2018 arata ce se va intampla pana la organizarea respectivului concurs: „Pana la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea in functiile de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si a celor de executie de procuror in cadrul sectiei si validarea rezultatelor acestora, functiile de procuror-sef si cel putin o treime din functiile de executie de procuror vor fi exercitate provizoriu de procurori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru numirea in aceste functii, selectati de comisia de concurs constituita in conditiile art. 88/3 alin. (2) din Legea nr. 304/2004”.

De asemenea, OUG 90/2018 arata fara echivoc ca odata cu infiintarea sectiei de anchetat magistrati, aceasta preia toate dosarele vizand judecatori si procurori aflate pana acum in lucru la DNA sau la alte unitati de parchet.

Textul integral al ordonantei (gasiti la finalul articolului fotocopia din Monitorul Oficial):

„Ordonanta de urgenta

privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie

Avand in vedere ca, potrivit art. III alin. (1) din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, „Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie incepe sa functioneze in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”, respectiv la data de 23 octombrie 2018,

tinand seama ca pana la acest moment Consiliul Superior al Magistraturii nu a finalizat in termenul legal procedura de operationalizare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie,

luand in considerare faptul ca legea prevede expres competenta acestei sectii de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum si faptul ca, incepand cu data de 23 octombrie 2018 — data stabilita de lege pentru operationalizarea sectiei, Directia Nationala Anticoruptie si celelalte parchete nu vor mai avea competenta de a efectua urmarirea penala a infractiunilor savarsite de aceste persoane, situatie care ar afecta in mod grav procedurile judiciare in cauzele ce intra in competenta sectiei si ar putea crea un blocaj institutional,

tinand cont de faptul ca legea in vigoare nu contine norme tranzitorii cu privire la modul concret de operationalizare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in cazul depasirii termenului stabilit de Legea nr. 207/2018, fiind necesara adoptarea unor masuri legislative urgente care sa reglementeze o procedura simpla, derogatorie de la art. 88/3—88/5 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea numirii provizorii a procurorului-sef, a procurorului-sef adjunct si a cel putin unei treimi din procurorii sectiei, ceea ce va permite operationalizarea sectiei in termenul stabilit de lege, respectiv 23 octombrie 2018,

considerand ca situatia prezentata mai sus este una extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art I. —Alineatul (3) al articolului 88/2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(3) Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie functioneaza cu un numar de 15 posturi de procuror.'

Art. II. — (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 88/3—88/5 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea in functiile de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si a celor de executie de procuror in cadrul sectiei si validarea rezultatelor acestora, functiile de procuror-sef si cel putin o treime din functiile de executie de procuror vor fi exercitate provizoriu de procurori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru numirea in aceste functii, selectati de comisia de concurs constituita in conditiile art. 88/3 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Selectia candidatilor se realizeaza de comisia de concurs prevazuta la alin. (1) printr-o procedura derulata in cel mult 5 zile calendaristice de la data declansarii acesteia de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia de concurs isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3 membri.

(3) Candidatii pentru functiile de conducere si de executie prevazute la alin. (1) depun la structura resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii o scrisoare de candidatura insotita de orice alte inscrisuri considerate relevante de catre candidati.

(4) In termen de cel mult 3 zile calendaristice de la primirea listei de candidati din partea structurii resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, comisia de concurs verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor prevazute de lege pentru numirea in aceste functii si efectueaza procedura de selectie a acestora pe baza dosarului de candidatura si a unui interviu. Interviul se transmite in direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, se inregistreaza si se publica pe pagina de internet a Consiliului.

(5) In cazul candidatilor pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie are in vedere urmatoarele criterii:

a) integritatea candidatului;

b) evaluarea activitatii ca procuror.

(6) Evaluarea integritatii candidatilor se face pe baza datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul interviului.

(7) Evaluarea activitatii de procuror se face pe baza ultimului raport de evaluare intocmit si a aspectelor relevante rezultate din sustinerea interviului, din analiza documentelor depuse de catre candidat, precum si a aspectelor relevante verificabile rezultate din activitatea sa anterioara.

(8) In cazul candidatilor pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie se realizeaza pe baza celor doua criterii prevazute la alin. (5), precum si a criteriului referitor la competentele manageriale, gestiunea eficienta a resurselor, capacitatea de a-si asuma decizii si responsabilitati, competentele de comunicare si rezistenta la stres.

(9) Procurorii selectati pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si pentru numirea in functiile de executie de procuror in cadrul sectiei, potrivit dispozitiilor prezentului articol, sunt numiti in functie de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie este numit de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului-sef sectie, dintre procurorii selectati pentru numirea in cadrul sectiei. La data incetarii activitatii in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procurorii numiti in conditiile prezentei ordonante de urgenta revin la parchetele de unde provin.

(10) In vederea operationalizarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in termen de 5 zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie asigura resursele umane si materiale necesare functionarii acesteia, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofiteri si agenti de politie judiciara, specialisti si alte categorii de personal.

(11) De la data operationalizarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, cauzele de competenta acesteia, aflate in lucru la Directia Nationala Anticoruptie si alte unitati de parchet, precum si dosarele cauzelor referitoare la infractiunile prevazute de art. 88/1 alin (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solutionate pana la data acestei operationalizari se preiau de catre aceasta”.

Sursa : www.juri.ro