24 mar 2020 - Stiri

Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM din 24 martie pentru realizarea unei practici unitare la nivelul instanţelor/ Cauzele care se judecă în starea de urgenţă

Autor: S. A.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat, azi, 24 martie 2020, Hotărârea nr. 417, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 3 şi art. 6 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decret, cât şi din nevoia de a asigura o practică unitară cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă.

Monitorul Justiţiei redă integral această hotărâre:

În aplicarea prevederilor art. 3 şi art. 6 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Anexa nr.1 la Decret,

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 257/17.03.2020,

Analizând hotărârile adoptate de colegiile de conducere ale curţilor de apel în aplicarea art. 42 alin. (1) şi art. 43 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020,

Ţinând seama de necesitatea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă,

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1), art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, Secţia pentru judecători a Consiliului Supeiior al Magistraturii hotărăşte:

Art. 1 –  (1) Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

a) judecătoriile:

- ordin de protecţie;

- tutelă/curatelă;

- internarea medicală nevoluntară;

- ordonanţa preşedinţială;

- suspendarea provizorie a executării silite;

- încuviinţare executare silită;

- măsuri asigurătorii;

- asigurare dovezi;

- incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;

b) tribunalele:

- suspendarea executării hotărârii;

- suspendare executării provizorii;

- măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

- măsuri asigurătorii;

- suspendarea provizorie a executării silite;

- suspendare executare silită;

- ordonanţa preşedinţială;

- asigurarea dovezilor;

- tutela/curatela;

- ordin de protecţie;

- reţinere navă;

- suspendare executare act administrativ;

- litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

- cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;

- conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;

c) curţile de apel:

- suspendarea executării hotărârii;

- suspendare executării provizorii;

- măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

- măsuri asigurătorii;

- ordonanţa preşedinţială;

- asigurarea dovezilor;

- suspendare executare act administrativ;

- litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

- litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;

- cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.

- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

(2) Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Art. 2 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituite, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele cauze:

- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

- cauze în materia liberării condiţionate;

- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;

- contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

- contestaţii la executare;

- cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

- cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

- cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

- cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

- căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

- cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

(2) Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020.

(3) Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi colegiilor de conducere ale curţilor de apel.