15 sep 2019 - Stiri

Exclusiv: Institutul de Medicina Legala are protocol cu STS (Document)

Lumea Juridica prezinta in exclusivitate Protocolul incheiat intre Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Este vorba despre un document semnat in noiembrie 2015 intre STS si INML, institutii conduse in acea perioada de catre generalul Marcel Opris (foto), respectiv profesorul Dan Dermengiu – ale caror semnaturi apar pe protocol. Alte parti semnatare sunt mai multe servicii teritoriale ale INML (Iasi, Timisoara, Craiova, Targu-Mures si Cluj-Napoca).

Documentul se intituleaza

„Protocol de cooperare privind furnizarea de servicii de comunicatii de date si de tehnologia informatiei pentru activitatea de medicina legala” si a fost elaborat din mai multe motive.

Acestea sunt urmatoarele:

„- necesitatea eficientizarii activitatii de medicina legala prin dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic unitar si a unei platforme informatice integrate pentru toate institutiile de medicina legala din Romania;

- importanta realizarii Registrului national de medicina legala si asigurarii interoperabilitatii acestuia cu Fisa Electronica a Pacientului;

- necesitatea identificarii, analizei, implementarii si dezvoltarii solutiilor tehnice si operationale care sa asigure in mod optim comunicarea institutiilor de medicina legala cu cetateanul, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti si celelalte institutii ale statului beneficiare ale activitatii de medicina legala;

- interesul comun de a stabili modalitati si proceduri de comunicare si cooperare cat mai eficiente intre parti”.

Obiectul protocolului il reprezinta „cooperarea intre parti in vederea furnizarii de catre STS, in limita resurselor proprii detinute si care pot fi alocate in acest scop, de servicii de comunicatii electronice pentru institutiile de medicina legala”.

Mai precis, STS se angajeaza sa ofere:

„a) servicii securizate de comunicatii speciale de date de tip intranet si configurarea la cerere de servicii de voce, date si video (...);

b) servicii de comunicatii speciale de cooperare, respectiv interconectarea retelei Registrului national de medicina legala cu alte retele de comunicatii apartinand diverselor institutii si structuri ale statului, in functie de necesitatile institutiilor de medicina legala si de acceptul institutiilor respective;

c) servicii de consultanta si asistenta tehnica de specialitate in domeniul comunicatiilor si tehnologia informatiei;

d) administrare tehnica a sistemului informatic al Registrului national de medicina legala (temporar, la cerere);

e) servicii de certificare digitala constand in emiterea si/sau in validarea certificatelor digitale utilizate pentru accesul utilizatorilor in Registrul national de medicina legala, precum si servicii de semnatura digitala si de criptare a datelor vehiculate prin intermediul RNML;

f) stocarea securizata a unei copii de rezerva a informatiilor specifice Registrului national de medicina legala”.

In continuare, se precizeaza ca INML poate solicita si alte servicii de comunicatii electronice decat cele mentionate deja. La randul lui, STS poate percepe costuri pentru acestea.

Protocolul a intrat in vigoare pe 24 noiembrie 2015 si urma sa fie valabil pana la 31 decembrie 2016.

Alte detalii legate de valabilitate:

„Perioada de valabilitate a Protocolului se prelungeste tacit, in mod succesiv, pe o perioada de 12 (douasprezece) luni, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, daca niciuna din parti nu solicita in scris celorlalte parti semnatare incetarea valabilitatii acestuia, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate.

Orice parte semnatara are dreptul de a denunta unilateral prezentul protocol, in orice moment, cu conditia notificarii prealabile in scris a celorlalte parti semnatare, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care denuntarea urmeaza sa-si produca efectele”.

Efectele protocolului ar fi putut inceta prin neprelungire dupa data de 31 decembrie 2016, prin acordul scris al partilor, prin denuntare unilaterala, prin reziliere, in caz de forta majora ori in cazul reorganizarii sau desfiintarii uneia dintre partile semnatare. Cu toate acestea, copia pe care Lumea Juridica a obtinut-o nu contine vreo mentiune privind incetarea efectelor, ceea ce ne face sa deducem ca protocolul inca este in vigoare.

Protocolul INML-STS

Sursa : www.juri.ro