28 feb 2020 - Stiri

EXCLUSIV. Ce informaţii primeşte Oficiul pentru Spălarea Banilor şi cine sunt beneficiarii

Autor: Eduard Popescu

Informaţiile pe care Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) le primeşte de la entităţile raportoare au fost detaliate, joi, în cadrul unei conferinţe, de preşedintele Oficiului, Daniel-Marius Staicu (foto).

Obligaţiile principale instituite prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sunt, potrivit şefului Oficiului, următoarele: 

- evaluarea şi gestionarea riscului - identificare, evaluare, înţelegere, acţiune;

- raportare - tranzacţii suspecte, tranzacţii care nu prezintă indicatori de suspiciune: externe, remitere de bani, cash control, în format exclusiv electronic;

- măsuri de cunoaştere a clientelei - simplificate, standard, suplimentare;

- identificarea beneficiarului real - registre pentru care va exista obligaţia interconectării până la 10 iulie 2020, potrivit lui Daniel-Marius Staicu. 

- păstrarea documentelor;

- persoana desemnată şi proceduri interne:

- convertirea acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;

- monitorizare sancţiuni internaţionale. 

În cadrul evenimentului de joi, preşedintele ONPCSB a explicat că instituţia pe care o conduce primeşte informaţii de tipul:

- rapoarte de tranzacţii suspecte;

- rapoarte de tranzacţii cu numerar;

- rapoarte de tranzacţii externe.

Totodată, Consiliul analizează informaţii, informează organele de aplicare a legii, suspendă operaţiunile financiare suspecte, asigură suport informaţional pentru organele de aplicare a legii şi implementează sancţiunile internaţionale. 

În ceea ce priveşte entităţile raportoare, acestea sunt: instituţiile de credit, instituţiile financiare, administratorii de fonduri de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, consultanţii fiscali, contabili, financiari sau de afaceri, notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, profesiile juridice liberale, furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, agenţi imobiliari şi alte entităţi. 

Legea nr. 129/2019 aduce obligaţia de a raporta către ONPCSB toate tranzacţiile în numerar în lei sau valută în valoare de cel puţin 10.000 de euro (depuneri şi retrageri), echivalent în lei, indiferent dacă este vizată o singură tranzacţie sau mai multe. În plus, la ONPCSB ajung toate tranferurile externe a minimum 15.000 de euro. 

Astfel, avocaţii sunt entităţi raportoare de fiecare dată când participă în numele lor pentru clienţii lor în orice operaţiuni cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, având obligaţia de a raporta Oficiului orice tranzacţie care prezintă indicatori de suspiciune.

În caz contrar, Oficiul poate efectua controale şi aplica amenzile prevăzute în legislaţie atunci când va constata că nu a primit raportările obligatorii, că entitatea controlată nu a luat măsurile-standard de cunoaştere a clientelei sau că nu a raportat suspiciunile de spălare de bani.

Cât priveşte beneficiarii, aceştia sunt, conform prezentării susţinute de Daniel-Marius Staicu, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul Român de Informaţii, precum şi alte organe competente. 

Principalele prevederi ale Legii nr. 129/2019 sunt următoarele:

- întărirea obligaţiei de evaluare a riscurilor pentru entităţile raportoare;

- stabilirea unor cerinţe de transparenţă bine definite cu privire la proprietarii reali ai entităţilor legale şi reguli mai stricte pentru identificrea clienţilor;

- definirea extinsă a unei persoane expuse public;

- pragul de raportare a tranzacţiilor în numerar a scăzut la 10.000 euro;

- extinderea calităţii de entităţi raportoare la întregul sector de jocuri de noroc;

- instituirea unei politici coerente faţă de ţările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;

- extinderea competenţelor de sancţionare ale autorităţilor competente;

- facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii între unităţile de informaţii financiare din diferite state membre pentru a identifica şi monitoriza transferurile suspecte de bani.