29 iun 2021 - Stiri

Ce a decis ICCJ cu privire la instanţa competentă să dispună asupra recalculării pedepsei în cazul infracţiunilor continuate

În şedinţa din 28 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii a pronunţat Decizia nr. 11/2021 în dosarul nr. 1128/1/2021 prin care a statuat următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care constată existenţa unei condamnări definitive pentru o infracţiune continuată, instanţa învestită cu judecarea unor acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul constitutiv al aceleiaşi infracţiuni, va proceda la recalcularea pedepsei ţinând seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, va stabili o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunţată anterior şi va dispune anularea formelor de executare emise urmare a condamnării anterioare şi emiterea unora noi în conformitate cu hotărârea pronunţată sau, după caz, va constata executată pedeapsa.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

....

Precizăm că dispoziţiile art. 37 din Codul penal, analizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, prezintă următorul conţinut:

Art. 37: Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.”

....

Recursul în interesul legii a fost formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vizând următoarea problemă de drept:

„Dacă aplicarea art. 37 din Codul penal poate fi dispusă de instanţa învestită cu judecarea altor acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni continuate pentru care anterior s-a pronunţat o condamnare definitivă ori doar instanţa de executare învestită in temeiul art. 585 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârilor de condamnare”.

Într-o primă opinie s-a considerat că judecătorul învestit cu judecarea actelor noi poate proceda la desfiinţarea hotărârii definitive care a vizat doar o parte din actele materiale care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni continuate şi la judecarea inculpatului pentru toate actele materiale, invocându-se dispoziţiile art. 37 din Codul penal.

Într-o a doua opinie s-a apreciat că instanţa sesizată cu actele materiale noi se va pronunţa doar cu privire la actele materiale care i-au fost deduse judecăţii, urmând ca persoana condamnată să formuleze ulterior cerere de modificare a pedepsei, in temeiul art. 585 alin. l lit. d din Codul de procedură penală, după rămânerea definitivă a celei de a doua hotărâri.

....

Aşa cum se poate observa din Decizia nr. 11/2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerat că prima opinie este cea corectă, stabilind că instanţa învestită cu judecarea unor acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul constitutiv al aceleiaşi infracţiuni continuate (infracţiune pentru care a fost pronunţată deja o hotărâre de condamnare definitivă) va proceda la recalcularea pedepsei ţinând seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei şi va stabili o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunţată anterior. Mai mult decât atât, această instanţă va dispune anularea formelor de executare emise ca urmare a condamnării anterioare şi va proceda la emiterea unora noi în conformitate cu hotărârea pronunţată sau, după caz, va constata executată pedeapsa.