19 nov 2019 - Stiri

Auditorii de justiţie vor avea cazarea gratuită în căminele INM. Celor ce nu prind loc în cămin le va fi decontată 50% din chirie

Autor: Eduard Popescu

Auditorii de justiţie vor beneficia gratuit de cazare în căminele Institutului, potrivit unui proiect de modificare a Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii (INM), promovat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi aflat acum în dezbatere publică. Mai mult, celor ce nu prind loc în cămin le va fi decontată chiria într-un plafon de până la 50%.

Proiectul de Hotărâre a Plenului CSM de modificare şi completare a Regulamentului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007 a fost lansat luni în dezbatere publică de CSM şi aduce mai multe modificări şi completări Regulamentului INM.

Ca noutate, documentul introduce gratuitatea cazării în spaţiile de cazare ale institutului pentru auditorii de justiţie, în limita locurilor disponibile, stabilind şi ce se întâmplă în cazul celor ce nu prind locuri de cazare în cămin sau îşi desfăşoară activitatea de formare în afara Capitalei. 

"În cazul epuizării locurilor disponibile în spaţiile de cazare ale Institutului, precum şi în situaţiile în care auditorii de justiţie îşi desfăşoară activitatea de formare în afara Municipiului Bucureşti, aceştia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraţilor, în condiţiile legii", este explicat în proiectul de act normativ. 

Potrivit documentului, numărul de locuri disponibile în căminul Institutului va fi stabilit anual, iar auditorii de justiţie vor opta, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la INM, respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a anului anterior de formare, fie pentru ocuparea unui loc de cazare în cămin, fie pentru decontarea chiriei.

Până acum, gratuitatea nu era prevăzută în legislaţie, astfel că cei ce urmau cursurile INM şi erau cazaţi în cămin plăteau o taxă ce includea cazare şi cheltuieli de întreţinere, iar cei ce nu prindeau loc în cămin erau nevoiţi să îşi achite pe cont propriu chiria. 

Mai mult, durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie este acum de patru ani, majorată de la doi ani, după ce Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost modificată în 2018. Şi cum după primul an de cursuri, auditorii fac stagii de practică pentru perioade de câte şase luni la instanţe, parchete, penitenciare şi cabinete de avocatură, există posibilitatea ca acestea să fie efectuate în afara Bucureştiului. 

Tocmai de aceea, proiectul menţionat introduce decontarea chiriei într-un procent de până la 50% din suma care s-ar cuveni magistraţilor pentru auditorii care îşi desfăşoară activitatea de formare în afara Capitalei. Plafonul pentru chiria magistraţilor diferă de la oraş la oraş. Spre exemplu, în Bucureşti acesta e stabilit la 600 de euro, în alte oraşe la 300 de euro şi aşa mai departe. 

Nu în ultimul rând, auditorilor de justiţie li se vor asigura materialele didactice necesare desfăşurării activităţilor incluse în programul de formare iniţială.

Proiectul pentru modificarea Regulamentului INM este în dezbatere publică până luni, termen până la care persoanele interesate pot transmite propuneri şi sugestii. Ulterior, documentul va fi adoptat şi publicat în Monitorul Oficial, moment din care va începe să îşi producă efectele.