03 dec 2019 - Stiri

Admitere INM: Concursul continuă în weekend, cu două probe

Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) este în plină desfăşurare, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat recent rezultatele primei probe. Următoarele probe sunt programate în weekend, fiind disponibilă şi repartizarea pe săli a candidaţilor.

În 2019, admiterea la INM se face pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de posturi de auditor de justiţie, astfel: 200 de locuri pentru ocuparea funcţiei de judecător, iar 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror. Suplimentar, vor fi ocupate şapte posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor.

Prima probă a concursului, cea eliminatorie de tip grilă, care are rolul de verificare a cunoştinţelor juridice, a avut loc pe 17 noiembrie 2019 şi a constat în 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal. 

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, au apărut luni, iar candidaţii admişi pot fi văzuţi aici (auditori de justiţie) şi aici (personal asimilat). De altfel, au existat şi patru candidaţi care au obţinut, la această primă probă, punctajul unu, adică au răspuns corect la o singură întrebare din cele 100 ale grilelor (detalii, aici). 

Mai departe, următoarea probă din cadrul concursului de admitere la INM este programată pentru sâmbătă, atunci când va avea loc proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la drept civil şi drept procesual civil. În cazul acestei probe, rezultatele iniţiale vor apărea pe 20 ianuarie 2020, iar cele finale pe 7 februarie 2020.

O zi mai târziu, adică duminică, va avea loc proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la drept penal şi drept procesual penal, rezultatele urmând a fi afişate la aceleaşi date de mai sus. La proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice vor participa numai candidaţii declaraţi admişi la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

CSM a publicat luni şi repartizările pe săli (aici repartizarea pentru auditori de justiţie şi aici pentru personalul asimilat). Probele se desfăşoară, începând cu ora 9:00, la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti (Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4). Accesul în săli este permis între orele 7:30 şi 8:30, în baza cărţii de identitate sau a paşaportului.

Potrivit Hotărârii din 17 septembrie 2019 a Plenului CSM, lucrările scrise se notează distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal şi procesual penal cu note de la 0 la 10. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 5 la fiecare lucrare şi cel puţin media 6.
 
Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.
 
La etapa a II-a vor participa numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri scoase la concurs. Numărul candidaţilor admişi în etapa a II a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
 
A doua etapă constă în susţinerea unui interviu, ce va avea loc între 11 şi 27 februarie 2020 şi care va include:
 
- elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;
- analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.
 
In funcţie de punctaj se va acorda calificativul admis sau respins. Vor fi declaraţi admişi la acestă probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.
 
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii după primele doua etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul admis la interviu.
 
Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.
 
Potrivit art.2 din OUG nr. 7/2019, poate fi admisă la INM persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 
- are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
- este licenţiată în drept;
- nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
- cunoaşte limba română;
- este aptă din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
 
Mai multe detalii despre admiterea la INM în acest an pot fi obţinute din acest anunţ al INM.