01 apr 2022 - Curtea Constituţionala

Strigatul de disperare al CECAR: ne pierdem independenta profesionala si ni se nationalizeaza patrimoniul

CECAR reclamă pierderea independenţei profesiei şi naţonalizarea în fapt a patrimoniului membrilor prin preluarea controlului de către stat, printr-o autoritate publică din subordinea Ministerului Finanţelor.

Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania (CECCAR), in conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoana juridica romana de utilitate publica si autonoma, cu sediul in Bucuresti, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati.

Organizatia profesionala fara scop patrimonial si apolitica CECCAR a dat publicitatii urmatorul comunicat:

,,Am luat act de aparitia informatiilor in mass-media, in data de 30.03.2022, cu privire la ,,".

CECCAR este o organizatie supusa normelor generale de functionare privind persoanele juridice de drept privat.

CECCAR este singurul organism profesional din sud-estul Europei membru in grupul de experti pe TVA - structura consultativa a Comisiei Europene pentru legislatia in domeniul TVA.

Cu toate acestea, fara o consultare reala cu cei care practica aceasta profesie, cu o rapiditate greu de neinteles, este reactivata si deturnata de la scopul initial o initiativa inregistrata la Camera Deputatilor, un proiect care ,,a zacut in adormire" aproape 4 ani la Comisia pentru buget, finante. Precizam ca forma initiala a proiectului de lege continea strict articole in concordanta cu necesitatile profesiei, pentru a servi mai bine interesul public.

Noile amendamente, depuse sub protectia anonimatului de catre parlamentari PSD si PNL, propun modificari ce pot avea un caracter abuziv si neconstitutional.

In principal, acestea vizeaza:

PIERDEREA INDEPENDENTEI EXPERTULUI CONTABIL JUDICIAR

Restrangerea nejustificata, printr-o masura pur administrativa, a activitatilor pe care expertii contabili le pot desfasura din anul 1994 (anul reinfiintarii corpului profesional) in materie de expertiza contabila judiciara, fara a exista o modificare la nivelul competentelor necesare. Are loc introducerea in lege a unei modificari care afecteaza competenta expertului contabil de a face expertize privind latura fiscala. Instantele au clarificat acest aspect, in 2019 fiind data Hotararea 6457 a ICCJ prin care se atesta capacitatea expertului contabil judiciar de a efectua expertize contabile inclusiv cu componenta fiscala.

Efectul propunerii legislative ar avea un impact major asupra sistemului judiciar, prin pierderea independentei expertului contabil judiciar, mai ales in cazul dosarelor in care sunt parte Ministerul Finantelor si structurile din subordine. Daca maine ar intra in vigoare acest proiect de lege, multe dintre expertizele aflate pe rol decad ca probe. Acest lucru poate avantaja pe unii. Poate conduce la situatii in care caderea probei in anumite dosare sa rezolve intr-un anumit fel cauza respectiva. Sunt expertize in dosare aflate la politie, DIICOT, parchete, iar reluarea expertizei poate conduce la prescrierea faptelor.

INSTITUIREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE PUBLICA DISPROPORTIONAT SI INCALCAREA PRINCIPIULUI CONSTITUTIONAL AL NERETROACTIVITATII LEGII

In fapt, este un sistem de control etatist asupra activitatilor desfasurate de catre expertii contabili, inclusiv in domeniul expertizelor contabile judiciare, asupra patrimoniului actual al profesiei contabile si asupra gestiunii fluxurilor financiare semnificative ale organismului profesional. Profesia contabila trebuie sa isi pastreze statutul de profesie independenta, ca toate celelalte profesii liberale. Incercarea de a institui prin lege un mecanism de interventie a statului, chiar si pe o perioada limitata, in gestiunea unui patrimoniu PRIVAT si activitatea profesionala a unei profesii liberale, care ar trebui, teoretic, sa continue sa fie exercitata in mod independent, va avea implicatii majore asupra statutului real al profesiei contabile de profesie liberala.

Vor fi implicatii majore asupra sistemului judiciar, unde reprezentanti ai diferitelor profesii liberale sunt implicati ca experti judiciari. Practic, acest mecanism, daca ar fi promovat la rang de reglementare, va ANULA definitiv statutul de profesie liberala in Romania, permitand puterii executive a statului sa intervina in preluarea abuziva a guvernantei organismelor profesionale si a gestionarii patrimoniilor PRIVATE ale acestora. Acest mecanism plaseaza activitatea profesionala intr-o relatie de subordonare etatizata, de plano incompatibila inter alia cu exigenta impartialitatii cerute liber-profesionistilor, mai ales daca acestia sunt implicati in expertize judiciare.

Sistemul de supraveghere urmeaza a fi implementat prin intermediul unei autoritati aflate in subordinea Ministerului Finantelor. Practic, se preia controlul direct prin inlocuirea cu un administrator din partea unei autoritati publice a peste 200 de mandate aferente structurilor de conducere locala si centrala, democratic alese prin votul membrilor CECCAR. Aceste fapte induc un abuz de putere din partea autoritatii statului, prin aplicarea unui mecanism neconstitutional prin care pot inceta abuziv raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare. Mai ales daca nu si-au produs in intregime efectele pana la data intrarii in vigoare a noii reglementari, incalcand prevederile art. 15 alin. (2) din legea fundamentala privind principiul constitutional al neretroactivitatii legii.

DIVIZAREA PATRIMONIULUI CECCAR SI PIERDEREA DREPTULUI LA PROPRIETATE PRIVATA Amendamentele aduse proiectului de lege vizeaza si reorganizarea teritoriala prin filiale cu personalitate juridica, concomitent cu impunerea abuziva de catre stat a divizarii patrimoniului PRIVAT detinut de CECCAR, contrar vointei proprietarilor patrimoniului - membrii CECCAR. Totodata, se impune si regula dupa care se divizeaza patrimoniul, regula care nu are nicio legatura cu modul in care acesta a fost acumulat. Aceasta modificare afecteaza un drept constitutional al membrilor CECCAR - dreptul la proprietate privata.

SECHESTRAREA PATRIMONIULUI CECCAR Se vizeaza, totodata, sechestrarea patrimoniului CECCAR, prin preluarea abuziva a administrarii acestuia, prin numirea unui administrator de catre stat care sa inlocuiasca mandatele detinute de membrii forurilor de conducere, alesi in mod democratic de catre membrii CECCAR. Astfel, proprietarii de drept sunt lipsiti de libertatea de a dispune de propriul patrimoniu dupa regulile stabilite de catre acestia, puse in practica de reprezentantii legal desemnati de acestia. Consideram ca aceasta este practic o nationalizare disimulata si aceasta modificare afecteaza un drept constitutional al membrilor CECCAR - dreptul la proprietate privata.

Amendamentele propuse aduc grave prejudicii materiale si morale membrilor CECCAR - proprietarii de drept ai patrimoniului, implicit organismului profesional.

Patrimoniul CECCAR a fost constituit exclusiv din contributiile membrilor si exclusiv in scopul desfasurarii activitatii pentru buna gestionare a profesiei contabile. In consecinta, administrarea acestuia este atributul exclusiv al membrilor, prin structurile de conducere pe care acestia le desemneaza in mod democratic, prin vot. De altfel, dreptul la proprietate privata este un drept garantat de Constitutia Romaniei.

Acest demers de a prezenta public pozitia oficiala a CECCAR fata de modul in care se realizeaza modificari ale legii care vizeaza organizarea si functionarea profesiilor de expert contabil si contabil autorizat este unul APOLITIC.

CECCAR este membru a doua organizatii reprezentative din domeniul contabilitatii : IFAC (International Federation of Accountants) - la nivel global -si Accountancy Europe - la nivel european. Mentionam, totodata, ca mandatul de presedinte al Accountancy Europe pentru perioada 2018-2020 a apartinut unui expert contabil sustinut de CECCAR.

In 2021, CECCAR a implinit 100 de ani de infiintarea sa, prin Decret Regal, la 13 iulie 1921".

Sursa : www.mediafax.ro