11 iul 2022 - Curtea Constituţionala

Modificarile aduse legii privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, sesizate la CCR

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR cu legea pentru aprobarea OUG 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, adoptată în vederea simplificării modului de realizare a testului IMM.

,,Prin legea supusa controlului de constitutionalitate, se aproba, cu modificari si completari, O.U.G. nr. 10/2022 prin care a fost modificata si completata Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. O.U.G. nr. 10/2022 a fost adoptata in vederea simplificarii modului de realizare a testului IMM, totodata extinzandu-se si sfera programelor nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si mijlocii cu doua noi programe, si anume: programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ,,Start-up Nation - ROMANIA" si programul privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19", arata Klaus Iohannis.

Potrivit sursei citate, prin legea criticata, Parlamentul a aprobat O.U.G. nr. 10/2022 cu modificari si completari, in sensul includerii obligatiei deputatilor si senatorilor de a supune propunerile legislative cu impact asupra mediului de afaceri analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, inainte de transmiterea spre avizare si a stabilirii obligatiei initiatorului actului normativ ,,de a prelua" propunerile rezultate in urma consultarilor care au stat la baza raportului privind testul IMM, iar, in cazul nepreluarii propunerilor, instituirea obligatiei de a justifica acest lucru printr-o nota publicata pe site-ul propriu.

,,Consideram ca, prin continutul sau normativ, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5), art. 61, art. 69 alin. (2), art. 74 alin. (1) si art. 147 alin. (4) din Constitutie pentru motivele dezvoltate in cele ce urmeaza", apreciaza presedintele Iohannis.

Prin pct. 1 al art. unic din legea trimisa la promulgare, se modifica art. 9 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, care va avea urmatorul cuprins ,,(2) Principalele proiecte de acte normative, inclusiv propunerile legislative ale deputatilor si senatorilor, cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatori, inainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii". Totodata, prin pct. 2 al art. unic, alineatul (42) al articolului 91 din Legea nr. 346/2004 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,(42) Initiatorul actului normativ preia propunerile rezultate in urma consultarilor care au stat la baza intocmirii raportului privind aplicarea Testului IMM, avand ca scop finalizarea proiectului de act normativ. In cazul in care nu vor fi preluate toate propunerile formulate in cadrul consultarilor, initiatorul actului normativ are obligatia de a justifica acest lucru printr-o nota publicata pe site-ul propriu".

,,Din analiza continutului normelor mai sus indicate, prin utilizarea sintagmei ,,inclusiv propunerile legislative ale deputatilor si senatorilor" in cuprinsul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, pe de-o parte, si prin referirea in mod generic, fara a se distinge cu privire la sfera notiunii de ,,initiator" in cuprinsul art. 91 alin. (42) din aceeasi lege, pe de alta parte, rezulta ca deputatii si senatorii vor fi obligati sa preia in propunerile lor legislative propunerile rezultate in urma consultarilor care au stat la baza intocmirii raportului privind aplicarea Testului IMM. Consideram ca aceasta solutie legislativa contravine regimului constitutional al mandatului reprezentativ al deputatilor si senatorilor, astfel cum este acesta stabilit in art. 69 din Constitutie, intrucat impune preluarea de catre deputati si senatori, atunci cand initiaza o propunere legislativa, a unor solutii prestabilite", arata seful statului.

Klaus Iohannis arata ca in cazul legii criticate, cele doua puncte ale art. unic folosesc formulari imperative precum ,,vor fi supuse", respectiv ,,preia".

,,In conditiile in care acestea prescriu conduita de urmat a deputatilor si senatorilor atunci cand formuleaza propuneri legislative cu impact asupra mediului de afaceri, apreciem ca modificarile aduse de Parlament aduc atingere art. 61 si art. 69 alin. (2) din Constitutie. Mai mult, nerespectarea obligatiei de a justifica nepreluarea tuturor propunerilor nici nu ar putea atrage raspunderea senatorului ori deputatului respectiv pentru modul in care isi exercita mandatul parlamentar", se mentioneaza in sesizare.

Totodata, Klaus Iohannis afirma ca pct. 1 si 2 ale art. unic din legea supusa controlului de constitutionalitate nu indeplinesc cerintele de claritate si previzibilitate a legii, contrar art. 1 alin. (5) din Constitutie in componenta sa referitoare la calitatea legii, asa cum au fost dezvoltate intr-o ampla jurisprudenta a Curtii Constitutionale.

,,O prima neclaritate rezulta din lipsa corelarii normelor propuse cu ansamblul reglementarilor existente. (...) O a doua neclaritate rezulta din insusi modul de formulare a modificarilor si completarilor prevazute de pct. 2 al art. unic din legea supusa controlului de constitutionalitate. Astfel, desi legiuitorul a folosit in prima teza o formulare imperativa, utilizand sintagma ,,preia", in teza a doua se instituie o obligatie in sarcina initiatorului, in ipoteza nepreluarii tuturor propunerilor formulate in cadrul consultarilor, respectiv de a justifica acest lucru printr-o nota publicata pe site-ul propriu. In cazul in care obligatia incumba deputatilor sau senatorilor care isi exercita dreptul constitutional de initiativa legislativa, este neclar cum anume se va materializa obligatia de publicare a notei justificative si daca aceasta se refera la publicarea pe pagina de internet a Camerei din care face parte membrul Parlamentului sau pe paginile celor doua Camere", afirma Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis cere judecatorilor CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii este neconstitutionala.

Sursa : www.mediafax.ro