07 feb 2019 - Curtea Constituţionala

Livia Stanciu ar putea fi zburata din CCR

Judecătoarea Livia Stanciu (foto) ar putea fi exclusă din Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul intrarii in vigoare a unui proiect de lege.

Este vorba despre o initiativa de act normativ elaborata de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, privind excluderea din CCR a judecatorilor care, prin hotararile pronuntate sau actele procedurale intocmite in calitate de magistrati (judecatori, respectiv procurori), au atras condamnarea Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Amintim ca in 2016 CEDO a decis ca primarului de Ramnicu Valcea Mircia Gutau i-au fost incalcate dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil din cauza ca in 2010 un complet format din judecatorii ICCJ Livia Stanciu, Hermina Iancu si Vasile Alixandri l-a condamnat pe Gutau la 3 ani si jumatate cu executare, dupa ce primarul fusese achitat si la fond, si la apel. Totul s-a facut fara readministrarea probelor si fara ca martorii sa fie reaudiati. Judecatoarea Hermina Iancu a facut opinie separata, in sensul achitarii. Intre timp, Vasile Alixandri a decedat in 2012.

De asemenea, proiectul lui Plesoianu prevede excluderea din Curtea Constitutionala a judecatorilor dovediti ca au colaborat cu serviciile de informatii pe baza unor protocoale.

Proiectul lui Liviu Plesoianu:

„Art. I – Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. –

(1) Curtea Constitutionala se compune din 9 judecatori numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.

(2) Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.

(3) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din numarul judecatorilor din 3 in 3 ani.

(4) Fiecare Camera a Parlamentului numeste, cu votul majoritatii membrilor sai, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.

(5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridica de grupurile parlamentare, de deputati si de senatori. Fiecare candidat va depune "curriculum vitae" si actele doveditoare ca indeplineste conditiile prevazute de Constitutie. Candidatii vor fi audiati de comisie si de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toti candidatii.

(6) Se interzice numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care, in calitatea anterioara de judecator si/sau procuror, a pronuntat hotarari sau, dupa caz, a intocmit acte procedurale prin care au fost incalcate unul sau mai multe articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si care au determinat condamnarea Romaniei de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului aducand astfel prejudicii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asa cum sunt acestea garantate in Constitutia Romaniei, prejudicii de imagine justitiei romanesti si, dupa caz, prejudicii de ordin financiar statului roman.

(7) Se interzice numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care a desfasurat o activitate de cooperare cu lucratori sau colaboratori ai unui serviciu de informatii in baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret sau care si-a exercitat activitatea profesionala in cadrul unor echipe mixte impreuna cu lucratori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, in baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.

(8) Se interzice numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care a generat unul sau mai multe conflicte juridice de natura constitutionala constatate prin Decizii ale Curtii Constitutionale.”

2. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 64. –

Judecatorii Curtii Constitutionale sunt obligati:

a) sa-si indeplineasca functia incredintata cu impartialitate si in respectul Constitutiei;

b) sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor si sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii in probleme de competenta Curtii Constitutionale;

c) in adoptarea actelor Curtii Constitutionale sa-si exprime votul afirmativ sau negativ, abtinerea de la vot nefiind permisa;

d) sa comunice imediat presedintelui Curtii Constitutionale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;

e) sa comunice imediat presedintelui Curtii Constitutionale daca in timpul exercitarii mandatului de judecator al Curtii Constitutionale a intervenit o condamnare a Romaniei de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru hotarari pronuntate sau, dupa caz, acte procedurale intocmite in calitatea anterioara de judecator si/sau procuror, prin care au fost incalcate unul sau mai multe articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si care au adus astfel prejudicii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asa cum sunt acestea garantate in Constitutia Romaniei, prejudicii de imagine justitiei romanesti si, dupa caz, prejudicii de ordin financiar statului roman;

f) sa nu permita folosirea functiei pe care o indeplinesc in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;

g) sa se abtina de la orice activitate sau manifestari contrare independentei si demnitatii functiei lor.”

3. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 67. –

(1) Mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;

b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni;

c) in cazul condamnarii Romaniei de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru hotarari pronuntate sau, dupa caz, acte procedurale intocmite in calitatea anterioara de judecator si/sau procuror, prin care au fost incalcate unul sau mai multe articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si care au au adus astfel prejudicii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asa cum sunt acestea garantate in Constitutia Romaniei, prejudicii de imagine justitiei romanesti si, dupa caz, prejudicii de ordin financiar statului roman;

d) in cazul in care se dovedeste ca judecatorul Curtii Constitutionale a desfasurat o activitate de cooperare cu lucratori sau colaboratori ai unui serviciu de informatii in baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret sau si-a exercitat activitatea profesionala in cadrul unor echipe mixte impreuna cu lucratori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, in baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.

e) in caz de incalcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau ale art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicata, sau pentru incalcarea grava a obligatiilor prevazute la art. 64.

(2) Constatarea incetarii mandatului, potrivit alin. (1) lit. a), se face de presedintele Curtii Constitutionale, iar in celelalte cazuri, incetarea mandatului se hotaraste in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.”

Art. II – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile contrare se abroga”.

Expunerea de motive:

„Prezentul proiect de lege are menirea de a garanta ca functia de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei nu poate fi ocupata de persoane care, in calitatea anterioara de judecator si/sau procuror, au pronuntat hotarari sau, dupa caz, au intocmit acte procedurale prin care au fost incalcate unul sau mai multe articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si care au determinat condamnarea Romaniei de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului aducand astfel prejudicii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asa cum sunt acestea garantate in Constitutia Romaniei, prejudicii de imagine justitiei romanesti si, dupa caz, prejudicii de ordin financiar statului roman.

De asemenea, proiectul de lege are rolul de a garanta ca functia de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei nu poate fi ocupata de persoane care au desfasurat o activitate de cooperare cu lucratori sau colaboratori ai unui serviciu de informatii in baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret sau si-au exercitat activitatea profesionala in cadrul unor echipe mixte impreuna cu lucratori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, in baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.

Cel de al treilea obiectiv al proiectului de lege este acela de a garanta ca functia de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei nu poate fi ocupata de persoane care au generat unul sau mai multe conflicte juridice de natura constitutionala constatate prin Decizii ale Curtii Constitutionale.

Avand in vedere cele de mai sus, va rog sa sustineti adoptarea prezentei propuneri legislative”.

Sursa : www.juri.ro