27 mar 2021 - Curtea Constituţionala

Legea privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei, neconstituţională

CCR: OUG nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi Legea pentru aprobarea OUG nr.91/2019 sunt neconstituţionale

În şedinţa din 24 martie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de un număr de 33 de senatori aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sunt neconstituţionale, în ansamblul lor[1].

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

Aşa cum se poate observa din comunicatul emis de Curtea Constituţională, decizia de neconstituţionalitate (pronunţată cu unanimitate de voturi) vizează ambele acte normative:

- OUG nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cât şi

- Legea pentru aprobarea OUG nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Arătăm că – potrivit dispoziţiilor art. 1 din OUG nr. 91/2019 – Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, înfiinţat prin Legea nr. 556/2004, se desfiinţează. De asemenea, OUG nr. 91/2019 a mai stabilit că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a guvenului se va stabili destinaţia patrimoniului Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Potrivit delegării legislative reglementate de art. 115 din Constituţia României, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere la nivelul Parlamentului, pentru a se decide dacă respectiva ordonanţă de urgenţă va fi aprobată sau nu prin lege. Din acest motiv, Legea pentru aprobarea OUG nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 a fost înregistrată la nivelul Parlamentului în data de 11 februarie 2020.

Iniţial, Parlamentul a decis respingerea OUG nr. 91/2019, iar la data de 13 octombrie 2020 Preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 91/2019. Cu ocazia reexaminării, Parlamentul a decis aprobarea OUG nr. 91/2019, astfel că Legea pentru aprobarea OUG nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 a fost trimisă Preşedintelui României pentru promulgare (17 februarie 2021)[2].

La data de 18 februarie 2021, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a depus sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea OUG nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, fiind învestită astfel Curtea Constituţională.

Prin sesizarea de neconstituţionalitate[3] s-a arătat că, după ce Preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea, proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 91/2019 a fost modificat de Senat, adăugându-se şase noi paragrafe la preambulul ordonanţei de urgenţă, care însă nu au fost dezbătute şi la nivelul Camerei Deputaţilor (fiind încălcat astfel principiul bicameralismului).

De asemenea, s-a subliniat că Guvernul desfiinţează prin ordonanţă de urgenţă o instituţie publică înfiinţată prin lege şi aflată sub autoritatea Parlamentului, prin Senatul României.

Nu în ultimul rând, a fost criticată lipsa unei situaţii extraordinare care să justifice adoptarea de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă, precum şi lipsa motivării urgenţei din cuprinsul ordonanţei. Din acest motiv, s-a considerat că au fost încălcate dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, potrivit cărora Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

 

 

 

 

 


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-24-martie-2021/

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18328

[3] http://www.cdep.ro/proiecte/2020/000/10/5/15sezpsd.pdf