05 oct 2020 - Curtea Constituţionala

Legea privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) – Kubekhaza (Ungaria) este neconstituţională

CCR: Legea privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) – Kubekhaza (Ungaria) este neconstituţională, în ansamblul său

În ziua de 30 septembrie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) – Kubekhaza (Ungaria).

Prin obiecţia formulată de Preşedintele României s-a arătat că, prin legea criticată, Parlamentul limitează libertatea Guvernului în a-şi manifesta voinţa cu privire la o anumită problemă de politică externă. Astfel, Guvernul este obligat să-şi exercite o anumită atribuţie în condiţiile fixate de Parlament, în sensul declanşării/iniţierii unei acţiuni juridice sub forma unor discuţii oficiale, adică a unor negocieri, purtate cu scopul încheierii în viitor a unui acord separat cu Republica Ungaria care să privească deschiderea unui punct de trecere a frontierei de stat.

Se mai arată că iniţierea oricăror negocieri pe cale diplomatică, indiferent de domeniul de incidenţă al acestora, se circumscrie politicii externe a statului, aceste atribuţii aparţinând exclusiv Guvernului, iar orice modificare a frontierei de stat a României se poate face numai în condiţiile stabilite potrivit legii. Prin urmare, iniţiativa declanşării negocierilor în vederea încheierii unui tratat internaţional în numele României aparţine în mod exclusiv Guvernului şi, ca atare, nu poate fi stabilită prin lege.

În ceea ce priveşte domeniul încheierii de către Guvern a tratatelor internaţionale referitoare la teritoriul de stat, rolul Parlamentului este precis determinat, acesta având atribuţia expresă a ratificării unui asemenea acord internaţional, ceea ce înseamnă că, prin această manifestare de voinţă, Parlamentul îşi exprimă consimţământul de a deveni parte la tratatul respectiv, semnat de partea română. Aşadar, în planul politicii externe, Parlamentului îi este dedicată competenţa ratificării, fiind cel care, prin adoptarea legii de ratificare a tratatelor/acordurilor internaţionale, exprimă consimţământul prin care statul român îşi asumă drepturi şi obligaţii convenite prin semnarea unui tratat, însă Guvernul este cel care negociază tratatele internaţionale.

Preşedintele României a considerat că instrumentul juridic prin intermediul căruia s-a impus Guvernului deschiderea tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord contravine Constituţiei, întrucât această reglementare constituie, în fapt, o orientare a politicii externe a statului, care însă nu poate fi impusă şi/sau realizată printr-o lege iniţiată şi adoptată de Parlament, ci reprezintă exercitarea unei competenţe constituţionale a Preşedintelui României în materia relaţiilor internaţionale, ce se poate realiza doar printr-un act care emană de la nivelul Guvernului. Acţionând în acest mod, Parlamentul a nesocotit dispoziţiile Constituţiei care stabilesc rolul Preşedintelui României în calitatea sa de titular şi iniţiator al politicii externe a statului, care este pusă în aplicare prin intermediul Guvernului.

De aceea, prin obiecţia formulată de Preşedintele României s-a arătat că această lege contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principiului separaţiei puterilor în stat, ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării, ale art. 80 referitoare la rolul Preşedintelui României, ale art. 91 alin. (1) privind atribuţiile puterii executive în domeniul politicii externe, precum şi celor ale art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curţii Constituţionale[1].

 

 

 

 

 


[1] https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sesizare-de-neconstitutionalitate-asupra-legii-pentru-deschiderea-de-catre-guvernul-romaniei-a-tratativelor-diplomatice-pentru-incheierea-unui-acord-cu-republica-ungaria-privind-deschiderea-punctului-international-de-trecere-a-frontierei-beba-veche-romania-kubekhaza-ungaria