15 feb 2021 - Curtea Constituţionala

Legea privind Consiliul Legislativ a fost declarată parţial neconstituţională

CCR: Legea care vizează modificarea competenţei, organizării şi funcţionării Consiliului Legislativ a fost declarată parţial neconstituţională

Prin Decizia nr. 78/2021, Curtea Constituţională a stabilit că legea care vizează, pe de-o parte, modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi, pe de altă parte, vizează modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României este parţial neconstituţională.

Astfel, în şedinţa din 10 februarie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, a decis următoarele[1]:

a) cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. I pct. 1 cu referire la art. 70 din Legea nr. 24/2000, art. I pct. 2 cu referire la art. 70 ind. 1 alin. (l), alin. (3) teza finală, alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 24/2000, art. I pct. 2 cu referire la art. 70 ind. 2 alin. (l), (3), (6) şi (7) din Legea nr. 24/2000, art. I pct. 2 cu referire la art. 70 ind. 3 alin. (l) si (4) din Legea nr. 24/2000 şi ale art. IV alin. (3) şi (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

b) cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate cu privire la celelalte prevederi ale Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României şi a constatat ca acestea sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie. Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

Precizăm că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 122/2015[2]).

Astfel cum se poate observa, acest Proiect de Lege[3] a fost depus în anul 2015, fiind adoptat de Senat la data de 25 februarie 2015, iar în perioada 02 martie 2015 – 15 decembrie 2020 a fost în dezbatere la nivelul Camerei Deputaţilor. Tot în decembrie 2020 a fost trimis către promulgare, iar la data de 14 ianuarie 2021 a fost formulată sesizarea de neconstituţionalitate de către Preşedintele României[4].

În primul rând, a fost criticat faptul că Proiectul de Lege instituite reglementări ce privesc organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, introducerea unei noi structuri organizatorice, precum şi adăugarea unor noi competenţe în materia republicării pentru această autoritate constituţională. Reglementând în acest mod, s-a a intrat într-un domeniu care, prin excelenţă, aparţine legii organice. Mai exact, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Or, potrivit formulei de atestare, Proiectul de Lege dedus controlului de constituţionalitate a fost adoptat atât de Senat, în calitate de Cameră de reflecţie, cât şi de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, ca lege ordinară şi nu ca lege organică.

Prin sesizarea de neconstituţionalitate s-a mai arătat că, în ceea ce priveşte iniţiativele legislative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, potrivit art. 75 alin. (1) teza întâi din Constituţie, primă cameră sesizată trebuie să fie Camera Deputaţilor, ulterior Senatul fiind Cameră decizională. Or, din analiza parcursului legislativ al Proiectului de Lege rezultă că aceasta a fost adoptată mai întâi de Senat, în calitate de Cameră de reflecţie şi ulterior de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.

De asemenea, s-a mai observat că forma adoptată de Camera Deputaţilor cuprinde modificări majore de conţinut, configuraţia acesteia fiind semnificativ diferită atât faţă de cea adoptată de prima Cameră sesizată (Senat), cât şi faţă de forma iniţiatorului, viciu procedural ce atrage neconstituţionalitatea legii criticate în ansamblul său, deoarece a fost încălcat principiul bicameralismului.

Cu privire la modificarea competenţelor Consiliului Legislativ, sesizarea de neconstituţionalitate depusă de Preşedintele României a subliniat că se încalcă art. 79 alin. (1) din Constituţie prin alterarea rolului constituţional al Consiliului Legislativ care, prin acest Proiect de Lege, din organ consultativ de specialitate al Parlamentului ar fi devenit o autoritate cu competenţe decizionale în privinţa republicării actelor normative.

Nu în ultimul rând, s-a observat că Proiectul de Lege modifică art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în sensul republicării actului normativ la aceeaşi dată cu publicarea actului normativ de modificare şi/sau completare. Însă, această modificare ar fi de natură să genereze o situaţie în care republicarea actului normativ de bază să nu corespundă realităţii legislative existente, creând o insecuritate juridică şi punând destinatarii normelor instituite în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile în acord cu dispoziţiile legale în vigoare. În concret, autorităţile emitente ale actului normativ de bază republicabil vor fi în imposibilitatea de a transmite o formă corectă la avizare, iar Consiliul Legislativ va întâmpina dificultăţi asupra identificării formei pe care trebuie să o avizeze, ceea ce va genera un blocaj instituţional şi, implicit, împiedicarea publicării şi intrării în vigoare a actelor normative emise în exercitarea competenţelor constituţionale în materie de legiferare.

Forma trimisă spre promulgare, declarată parţial neconstituţională prin Decizia nr. 78 din 10 februarie 2021 ca urmare a sesizării de neconstituţionalitate formulate de către Preşedintele României, poate fi consultată în detaliu pe site-ul Camerei Deputaţilor[5].

 


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-10-februarie-2021/

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14664

[3] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2015/pr122_15.pdf

[4] https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sesizare-de-neconstitutionalitate-asupra-legii-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-24-2000-privind-normele-de-tehnica-legislativa-pentru-elaborarea-actelor-normative-si-pentru-modificarea-legii-nr-202-1998-privind-organizarea-monitorului-oficial-al-romaniei

[5] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2015/pr122_15.pdf