01 mar 2021 - Curtea Constituţionala

Legea privind aprobarea OUG 31/2020 pentru completarea OUG 77/2011 care stabileşte contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli în sănătate este neconstituţională

- CCR: Legea privind aprobarea OUG nr. 31/2020 pentru completarea OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii este neconstituţională, în ansamblul său -

În şedinţa din 23 februarie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea OUG nr. 31/2020 pentru completarea OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Pentru adoptarea acestei soluţii, Curtea a constatat că legea examinată contravine, în principal, principiului neretroactivităţii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie[1].

Amintim că, potrivit delegării legislative reglementate de art. 115 din Constituţia României, Guvernul poate adopta Ordonanţe de Urgenţă în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Ordonanţa de Urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere la nivelul Parlamentului, pentru a se decide dacă respectiva Ordonanţă de Urgenţă va fi adoptată sau nu prin lege. Precizăm însă că Legea pentru pentru aprobarea OUG nr. 31/2020 nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 276/2020[2].

Aşa cum se poate observa, viciul de neconstituţionalitate constatat de Curtea Constituţională priveşte exclusiv Legea privind aprobarea OUG nr. 31/2020, şi nu ordonanţa în sine. La rândul său, OUG nr. 31/2020 a completat OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii[3].

În data de 12 mai 2020, proiectul legii privind aprobarea OUG nr. 31/2020 a fost adoptat de Senat (primă cameră sesizată), iar în data de 17 iunie 2020 a fost adoptat de Camera Deputaţilor (camera decizională), fiind înaintat ulterior către Preşedintele României pentru promulgare[4]. La data de 09 iulie 2020, Guvernul României a depus sesizarea de neconstituţionalitate, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 31/2020 fiind astfel transmis Curţii Constituţionale pentru controlul de constituţionalitate anterior promulgării.

Prin sesizarea de neconstituţionalitate[5], Guvernul României a arătat că proiectul legii privind aprobarea OUG nr. 31/2020 introduce un nou mecanism ce vizează stabilirea şi comunicarea valorii aferente consumului centralizat de medicamente în funcţie de care se calculează contribuţia datorată aplicabil începând cu trimestrul I al anului 2020. Având în vedere că aceste noi dispoziţii vizează şi stabilirea valorii consumului în mod diferit faţă de cea stabilită şi comunicată deja pentru trimestrul I al anului 2020, chiar şi în situaţia reglementării în proiectul de lege a unor dispoziţii referitoarea la regularizarea contribuţiilor deja plătite, Guvernul României a arătat că s-ar putea crea premisele unor vicii de neconsituţionalitate în raport de art. 15 alin. (2) din Constituţie, ceea ce ar putea aduce atingere principiului neretroctivităţii legii.

 

 


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-23-februarie-2021/

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18596

[3] http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/70/6/oug350.pdf

[4] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr276_20.pdf

[5] http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/70/6/sesiz_Guv_943A.PDF