20 mar 2019 - Curtea Constituţionala

Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala asupra modificarilor la Legea administratiei publice locale

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis CCR, miercuri, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 în care arată că cele două camere ale Parlamentului au adoptat două forme diferite ale actului normativ.

,,Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost adoptata prin incalcarea competentei primei Camere sesizate, Camera Deputatilor, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Senat", arata Klaus Iohannis in textul sesizarii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Totodata, seful statului mentioneaza ca, in forma adoptata, legea nu are in vedere principiile constitutionale prin care nu poate fi adoptata de o singura Camera.

"Potrivit expunerii de motive a legii criticate, in practica judiciara s-au pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare a unor consilii locale, aceste instante considerand ca termenul de 2 luni prevazut la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 curge de la data ultimei sedinte, in timp ce alte instante au respins cererile de dizolvare a unor consilii locale, cu motivarea ca acest termen de 2 luni se socoteste pe luni pline. In toate cazurile instantele nu au tinut seama ca, potrivit interpretarii coroborate a dispozitiilor legii, consiliile pot lucra de la data constituirii lor si pana la data cand legea prevede incheierea mandatului. De asemenea, in expunerea de motive a legii criticate s-a mai aratat ca <>", explica presedintele Iohannis.

Scopul urmarit de initiatorii legii este: ,,Prin stabilirea unei date de la care incepe sa curga intervalul in care se poate declara dizolvarea de drept constientizeaza si consilierii locali care in acest context au un reper palpabil privind posibilitatea de a fi dizolvat de drept organismul din care fac parte si ar putea lua masuri in acest sens".

"Asadar, scopul initiativei legislative l-a constituit reglementarea momentului de la care se calculeaza termenele prevazute pentru dizolvarea de drept a consiliului local/judetean prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b) coroborat cu art. 99 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, instituirea unei exceptii privind inaplicabilitatea sanctiunii dizolvarii de drept a consiliului local/judetean in lipsa convocarii in termenul legal la sedinta, ori in cazul convocarii fara respectarea dispozitiilor privind modul de convocare, precum si republicarea Legii nr. 215/2001", conform documentului trimis de presedinte la CCR.

Potrivit sesizarii de neconstitutionalitate, exista "o deosebire majora" intre forma adoptata de Camera decizionala si forma adoptata de prima Camera sesizata, Camera Deputatilor, modificare ce reprezinta "o schimbare a filosofiei legii si a propunerii initiale, cu impact major asupra semnificatiei duratei mandatului unui consiliu local/judetean constituit in urma desfasurarii alegerilor locale generale si/sau partiale, dupa caz si respectiv a situatiilor in care va mai fi posibila dizolvarea de drept a consiliului local/judetean".

"Art. 75 din Legea fundamentala stabileste competente de legiferare potrivit carora fiecare dintre cele doua Camere are, in cazurile expres definite, fie calitatea de prima Camera sesizata, fie de Camera decizionala. Tinand seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului roman, Constitutia nu permite adoptarea unei legi de catre o singura Camera, fara ca proiectul de lege sa fi fost dezbatut si de cealalta Camera. Acest articol a introdus, dupa revizuirea si republicarea Constitutiei Romaniei in octombrie 2003, solutia obligativitatii sesizarii, in anumite materii, ca prima Camera, de reflectie, a Senatului sau, dupa caz, a Camerei Deputatilor si, pe cale de consecinta, reglementarea rolului de Camera decizionala, pentru anumite materii, a Senatului si, pentru alte materii, a Camerei Deputatilor, tocmai pentru a nu exclude o Camera sau alta din mecanismul legiferarii", mai arata Iohannis

Presedintia noteaza ca Senatul, adoptand, in calitate de Camera decizionala, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, "a sustras dezbaterii si adoptarii primei Camere sesizate modificari care vizau aspecte esentiale in structura si filosofia legii".

Sesizarea de neconstitutionalitate mai prevede ca "prevederile criticate instituie un paralelism legislativ care lipseste dispozitia in discutie de claritate si previzibilitate".

Un articol din legea criticata prevede introducerea unui nou alineat cu urmatorul cuprins: "(3) Exercitarea mandatului consiliului local debuteaza la data adoptarii hotararii prevazuta la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezinta durata intre data de constituire a consiliului local, in urma desfasurarii alegerilor locale generale si ziua anterioara datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfasurarii unor noi alegeri locale generale".

"Norma criticata contravine dispozitiei prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, conform careia <> Asadar, prevederile criticate, pe de o parte, le dubleaza pe cele care prevad momentul de inceput al mandatului consiliului local, iar pe de alta parte, intra in contradictie cu cele care se refera la momentul de incetare a mandatului consiliului local. Daca norma aflata in vigoare prevede <>, dispozitia introdusa in legea dedusa controlului de constitutionalitate se refera la <>. O atare contradictie este una contrara art. 1 alin. (5) din Constitutie", a mai spus Klaus Iohannis.

Seful statului argumenteaza ca "paralelismul legislativ si neclaritatea textului criticat pot genera o prelungire a mandatelor consilierilor locali contrara art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 si, implicit, art. 1 alin. (5) din Constitutie".

"Din aceasta perspectiva, apreciem ca norma criticata este una lipsita de predictibilitate si totodata, de natura sa lipseasca de efecte dispozitiile art. 33 din Legea nr. 215/2001", precizeaza Iohannis.

Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost transmisa de Parlament spre promulgare Presedintelui Romaniei in data de 2 martie 2019.

Sursa : www.mediafax.ro