25 sep 2018 - Curtea Constituţionala

DREPTUL LA CASATORIE – Decizia CCR asupra constitutionalitatii Legii de revizuire a Constitutiei Romaniei: “Respecta dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire”

Curtea Constitutionala a dat publicitatii motivarea Deciziei 539 din 17 septembrie 2018 asupra constitutionalitatii Legii de revizuire a Constitutiei Romaniei. Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.l) din Constitutie si al art.23 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, din oficiu, asupra Legii de revizuire a Constitutiei Romaniei. In urma deliberarilor desfasurate in conditiile prevazute de art.21 alin.(1), raportat la art.23 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a constatat ca Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei respecta dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire.

Extras din decizia CCR:

“Examinand Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei, adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din data de 9 mai 2017 si de Senat in sedinta din 11 septembrie 2018, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile Constitutiei, ale Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, precum si ale Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constata urmatoarele:

Obiectul cauzei il constituie Legea de revizuire a Constitutiei, adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din data de 9 mai 2017 si de Senat in sedinta din 11 septembrie 2018, care are urmatoarea redactare:

'Art.I. Alineatul (1) al articolului 48 din Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr.429/2003, aprobata prin referendumul national organizat in zilele de 18-19 octombrie 2003 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Familia - Articolul 48

(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.'

Art.II.- Revizuirea Constitutiei se supune aprobarii prin referendum, organizat potrivit dispozitiilor art.151 alineatul (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu respectarea prevederilor articolului 151 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata”.

Decizia CCR

Sursa : www.juri.ro