12 oct 2020 - Curtea Constituţionala

CCR: Dispoziţiile art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici sunt neconstituţionale

În ziua de 8 octombrie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici sunt neconstituţionale.

Dispoziţiile criticate,  în prezent abrogate, dar care continuă să producă efecte juridice în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, au următorul conţinut:

„Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.”

Consultarea site-ului Curţii Constituţionale a României a relevat că, în şedinţa publică din data de 8 octombrie 2020, nu mai puţin de 6 dosare ce aveau ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici s-au aflat pe rolul instanţei de contencios administrativ (dosarele 1604D/2018, 1088D/2019, 2208D/2019, 804D/2020, 930D/2020, 1296D/2020).

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională:

  • Tribunalul Gorj – Secţia contencios administrativ şi fiscal;
  • Tribunalul Dolj – Secţia contencios administrativ şi fiscal;
  • Tribunalul Mehedinţi – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal;
  • Curtea de Apel Craiova – Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în viitorul apropiat în Monitorul Oficial al României, Partea I.