12 oct 2020 - Curtea Constituţionala

CCR: Modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi este neconstituţională

CCR a decis că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi este neconstituţională

În ziua de 7 octombrie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de Preşedintele României şi, respectiv, de Guvernul României şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi este neconstituţională, raportat la art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 141 din Constituţie, aceasta fiind adoptată în lipsa solicitării avizului Consiliului Economic şi Social.

Amintim că această lege, prin care ar fi urmat să fie modificată Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 467/2019)[1]. În data de 11 februarie 2020, proiectul legii de modificare a fost adoptat de Camera Deputaţiilor, iar în data de 10 iunie 2020 a fost adoptat şi de Senat, fiind înaintat ulterior către Preşedintele României pentru promulgare.

La data de 06 iulie 2020, Guvernul României a formulat sesizarea de neconstituţionalitate, iar Preşedintele României la data de 10 iulie 2020, legea fiind astfel transmisă Curţii Constituţionale pentru controlul de constituţionalitate anterior promulgării.

Potrivit art. 141 din Constituţia României, Consiliul Economic şi Social este organul consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

În conformitate cu art. 2 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Consiliului Economic şi Social (CES):

„(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.

(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: (...) b) politicile financiare şi fiscale; c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şansă şi de tratament; (...)”,

Potrivit art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Consiliului Economic şi Social (CES), Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii:

„a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative”.

 

 

 

 


[1] https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=22689