03 feb 2021 - Curtea Constituţionala

CCR, Legea privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este neconstituţională

- CCR: Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este neconstituţională, în ansamblul său -

În şedinţa din 3 februarie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Decizia este definitivă şi general obligatorie[1].

Precizăm că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 97/2019[2]).

Aşa cum se poate observa, viciul de neconstituţionalitate constatat de Curte priveşte exclusiv Legea de modificare şi completare (PL-x nr. 97/2019), şi nu Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Potrivit formei transmise Preşedintelui României pentru promulgare[3], legea de modificare şi completare a Legii nr. 82/1993 viza delimitarea unor noi zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică, respectiv zone de refacere a resursei piscicole şi a unei zone maritime care delimitează pe cordon litoral plajele sălbatice şi plajele neamenajate. De asemenea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în prezent în subordinea Ministerului Mediului, ar fi urmat să se subordoneze autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, urmând să se înfiinţeze şi Consiliul consultativ de administrare.

Criticile aduse legii prin sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României[4] vizează, în primul rând, excepţiile pe care le-ar fi reglementat acest proiect cu privire la infracţiunea de braconaj. Mai precis, potrivit proiectului de modificare a Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, nu ar fi constituit infracţiunea de braconaj „recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică atunci când se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei, pentru echilibrarea speciilor prin vânătoare de extracţie.”

Prin sesizarea de neconstituţionalitate s-a apreciat că legea de modificare şi completare (fiind lege ordinară) ar fi reglementat în domeniul infracţiunilor şi al pedepselor care, prin excelenţă, aparţine legii organice. Astfel, a fost invocată încălcarea dispoziţiilor art. 76 alin. (1) prin raportare la art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie.

În al doilea rând, Preşedintele României a criticat Legea de modificare şi completare a Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, deoarece era vizat transferul mai multor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea în administrarea comunelor Cetalchioi, Pardina şi Chilia Veche (judeţul Tulcea), cu scopul asigurării de terenuri pentru ferme de subzistenţă pentru locuitori şi de producţie de furaje pentru crescătorii de animale.

Însă, având în vedere că bunurile imobile respective supuse transferului nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice (fiind amenajări agricole), s-a arătat că acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publică a Judeţului Tulcea în aceea a unităţilor administrativ-teritoriale respective prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea, la cererea Consiliului Local Ceatalchioi, a Consiliului Local Pardina şi, respectiv a Consiliului Local Chilia Veche. Prin urmare, lipsa manifestării de voinţă a autorităţilor administraţiei publice locale implicate, respectiv a Consiliului judeţean Tulcea, dar şi a consiliilor locale ale comunelor respective atrage încălcarea art. 120 alin. (1) din Constituţie, ce consacră principiul autonomiei locale.


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-3-febriaroe-2021/

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17711

[3] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/pr097_19.pdf

[4] https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sesizare-de-neconstitutionalitate-asupra-legii-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-82-1993-privind-constituirea-rezervatiei-biosferei-delta-dunarii