08 nov 2019 - Curtea Constituţionala

CCR I-A DAT DREPTATE PRESEDINTELUI ROMANIEI - “Se va realiza prin hotarare a Guvernului”

Lumea Juridica prezinta Decizia 538/2019 privind solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutia Prefectului - judetul Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu,obiectie formulata de Presedintele Romaniei. In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, autorul obiectiei sustine ca prin continutul sau normativ legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine art.1 alin.(4) si (5), art.61 alin.(1), art.102 alin.(1), art.120 alin.(1), precum si art.147 alin.(4) din Constitutie.Dispozitiile art.860 alin.(3) din Codul civil, care reglementeaza trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale si invers, contin doua teze: prima teza vizeaza bunurile ce formeaza obiectul exclusiv al proprietatii publice a statului, iar teza a doua are in vedere bunurile aflate in domeniul public al statului, dar care nu fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Bunurile care nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice pot fi transferate din proprietatea publica a statului in cea a unitatilor administrativ­ teritoriale in conditiile procedurale prevazute de art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998, dispozitii aflate in vigoare la momentul adoptarii legii de catre Parlament, respectiv prin hotarare aGuvernului.5. Bunul supus transferului din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutia Prefectului - judetul Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu este nominalizat in capitolul I pct.29 din anexa la Legea nr.213/1998, intitulata Lista cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. In privinta acestor bunuri, prin Decizia nr.384 din 29 mai 2019,Curtea Constitutionala a retinut ca nominalizarea lor in lista nu are semnificatia declararii ca bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, enumerarea din anexa avand caracter exemplificativ, prin aceasta incercandu-se o delimitare, in principiu, a domeniului public al statului, a domeniului public judetean si a domeniului public local al comunelor, oraselor si municipiilor. Extras din decizia CCR:

“Avand in vedere ca bunul supus transferului nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice, in lipsa unei declaratii exprese a legii organice, acesta ar fi trebuit trecut din proprietatea publica a statului in aceea a unitatii administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului, la cererea Consiliului Judetean Giurgiu, potrivit art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 in vigoare la momentul adoptarii legii criticate. Curtea retine ca inexistenta acordului unitatilor administrativ-teritoriale in ceea ce priveste transferul bunurilor in patrimoniul acestora, inclusiv al celor din domeniul public, reprezinta o incalcare a principiului constitutional al autonomiei locale, reglementat prin art.120 alin.(1) din Constitutie.Prin urmare, introducerea prin art.1 din legea supusa controlului a transferului bunurilor prin lege, act ce tine de autoritatea legislativa, intr-un domeniu care tine de administratie si autoritatea executiva, aduce atingere art.1 alin.(4) si (5), art.61 alin.(1), art.102 alin.(1) teza finala si art.120 alin.(1) din Constitutie.Curtea mai constata ca este intemeiata si critica privind incalcarea art.147 alin.(4) din Constitutie, deoarece, asa cum s-a aratat, nu sunt respectate deciziile Curtii Constitutionale cu privire la interzicerea reglementarii prin lege cu privire la un caz determinat, relevanta fiind Decizia nr.118 din 19 martie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.367 din 27 aprilie 2018. Sunt incalcate, de asemenea, si considerentele de principiu retinute in Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014 si Decizia nr.406 din 15 iunie 2016, cu privire la incalcarea principiului autonomiei locale si la imposibilitatea constituirii dreptului de administrare concomitent cu acela de proprietate, precum si cele retinute cu privire la situatia exceptionala in care transferul unui bun din proprietatea publica exclusiva a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale se poate face prin lege organica (a se vedea, in acest sens, Decizia nr.384 din 29 mai 2019, par.64).In ceea ce priveste abrogarea procedurii transferului de bunuri proprietate publica prevazuta in Legea nr.213/1998, ulterior adoptarii legii criticate de catre Parlament, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019, Curtea retine ca interventia legislativa nu prezinta nicio relevanta in cauza, intrucat validitatea actului prin care opereaza transferul dreptului de proprietate nu poate fi apreciata decat prin raportare la dispozitiile legale in vigoare la momentul adoptarii sale, respectiv data de 26 iunie 2019. Or, la acea data, prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 erau in vigoare si produceau efecte juridice. Mai mult, solutia legislativa cuprinsa in art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998, care prevedea ca 'trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face [...] prin hotarare a Guvernului', a fost preluata de dispozitiile art.292 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, fiind completata cu sintagma 'daca prin lege nu se dispune altfel'. Noua prevedere legala nu poate fi interpretata decat in conformitate cu Decizia nr.384 din 29 mai 2019, par.37, 41 si 55, respectiv ca transferul unui bun, care nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice, din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se va realiza prin hotarare a Guvernului”. Decizia CCR

Sursa : www.juri.ro