18 feb 2021 - Curtea Constituţionala

CCR, decizie privind OUG care vizează prevenirea răspândirii coronavirusului

CCR: Legea privind aprobarea OUG nr. 168/2020 pentru completarea OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 este neconstituţională, în ansamblul său

În şedinţa din 17 februarie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea OUG nr. 168/2020 pentru completarea OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Amintim că, potrivit delegării legislative reglementate de art. 115 din Constituţia României, Guvernul poate adopta Ordonanţe de Urgenţă în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Ordonanţa de Urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere la nivelul Parlamentului, pentru a se decide dacă respectiva Ordonanţă de Urgenţă va fi adoptată sau nu prin lege. Precizăm însă că Legea privind aprobarea OUG nr. 168/2020  nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 668/2020[1]).

De precizat că decizia Curţii Constituţionale nu priveşte OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi nici OUG nr. 168/2020 (care ar fi completat OUG nr. 70/2020), ci doar legea de aprobare a OUG nr. 168/2020.

În ceea ce priveşte OUG nr. 168/2020, precizăm că această ordonanţă emisă de Guvern cuprinde un articol unic care vizează introducerea unui nou articol în cuprinsul OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2[2]:

Art. 75. Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociaţiilor şi fundaţiilor pot decide modificarea termenlor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condiţiile legii.”

Prin sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României cu privire la legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă emisă anterior tot de Guvernul României s-au arătat următoarele[3]:

„Legea de aprobare a OUG nr. 168/2020 adoptată de prima Cameră sesizată (Senatul) a validat fără modificări textul ordonanţei adoptate de Guvern.

Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională a adoptat o formă modificată a Legii care cuprinde, pe lângă textul iniţial al OUG nr. 168/2020, cu privire la care Camera decizională nu a intervenit, un nou articol care vizează modificarea şi completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în sensul elimănării capitalizării accesoriilor creanţelor suspendate de la plată (dobânzi şi comisioane), la finalul perioadei de suspendare, în cazul în care termenul legal iniţial de acordare al acestei facilităţi se prelungeşte.”

Textul complet al formei adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, poate fi consultat pe site-ul camerei[4].

În consecinţă, aşa cum se poate observa din comunicatul din 17 februarie 2021, Curtea Constituţională a constatat că legea examinată prin care ar fi trebuit aprobată OUG nr. 168/2020 a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituţie.

 


[1] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18998

[2] http://www.cdep.ro/proiecte/2020/600/60/8/oug860.pdf

[3] http://www.cdep.ro/proiecte/2020/600/60/8/sesizare.plx.668.2020.PDF

[4] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr668_20.pdf