01 apr 2021 - Curtea Constituţionala

CCR, decizie după o sesizare formulată de partidul AUR privind Camera Deputaţilor

- CCR s-a pronunţat cu privire la Hotărâre Camerei Deputaţilor cu nr. 15 din 15 februarie 2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor -

În şedinţa din data de 31 martie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi a constatat că este neconstituţională sintagma „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales” din cuprinsul articolului unic al Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 15/2021, referitor la modificarea articolului 7 alin. (3) din regulamentul Camerei Deputaţilor[1].

Curtea a constatat că respectiva sintagmă este neconstituţională deoarece limitează atribuţia de validare/invalidare a Comisiei de validare a Camerei Deputaţilor şi, implicit, a înseşi Camerei Deputaţilor, prin aceea că nu permite verificarea încălcării prevederilor legale referitoare la condiţiile de eligibilitate decât prin raportare la actele comunicate de birourile electorale competente, excluzând, astfel, orice alte acte sau fapte ulterioare momentului alegerilor parlamentare. Or, între momentul alegerii propriu-zise şi cel al validării mandatului pot interveni o serie de evenimente, care nu pot fi sustrase verificărilor  necesare şi prealabile validării.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie. Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

În ceea ce priveşte Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 15/2021[2] (analizată de Curtea Constituţională) arătăm că aceasta cuprinde un articol unic, care vizează modificarea art. 7 din Regulamentul Camerei Deputaţilor[3]:

„La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care, din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales şi/sau în cazul în care constată că există o hotărâre judecătorească de condamnare, rămasă definitivă, pentru săvârşirea de către respectivul deputat a unei infracţiuni legate de derularea procesului electoral”.”

Anterior modificării aduse prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 15/2021, articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor avea următorul conţinut:

„(3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care constată încălcarea prevederilor legale privind condiţiile de eligibilitate şi în cazul în care există o hotărâre judecătorească de condamnare, rămasă definitivă, privind săvârşirea de către respectivul deputat a unor infracţiuni legate de derularea procesului electoral.”

 

 


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-31-martie-2021/

[2] Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 154 din data de 15 februarie 2021

[3] Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, fiind republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020