13 feb 2019 - Tribunale

SPOR DE CONFIDENTIALITATE – Tribunalul Bucuresti a decis: ”Nu pot fi retinute sustinerile reclamantei intemeiate pe Legea privind statutul consilierilor juridici”

Prin Sentinta din 08.08.2018, Tribunalul Bucuresti a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta ca neintemeiata. Reclamanta a solicitat admiterea cererii de chemare in judecata, respectiv obligarea paratului la acordarea sporului de confidentialitate in cuantum de 25% si a sporului de mobilitate in cuantum de 25% de la data de 01.06.2014, respectiv de la data de la care este consilier juridic definitiv, precum si pentru perioada cat va detine functia de consilier juridic la parat. Reclamanta a invederat instantei ca este angajata la parat din data de 01.01.2005 cu contract de munca pe perioada nedeterminata. De asemenea, a invederat ca, incepand cu data de 01.06.2014, isi desfasoara activitatea in cadrul Compartimentului Juridic Contencios in functia de consilier juridic, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transportului. Mai arata ca, prin cererea din data de 07.12.2017, a solicitat conducerii CENAFER acordarea acestor spor, iar reprezentantul legal al institutiei a formulat catre Ministerul Transporturilor o solicitare pentru aprobarea acordarii acestor sporuri de mobilitate in cuantum de 15% si acordarea sporului de confidentialitate in cuantum de 15%, specificand ca aceste procente se pot acorda incepand cu data de 01.01.2018 si ca nu afecteaza si nu dezechilibreaza bugetul institutiei, incadrandu-se in limitele de buget stabilite.Minuta Tribunalului Bucuresti:“Respinge cererea de chemare in judecata. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a”. Extras din sentinta Tribunalului Bucuresti:

“Reclamanta este salariata paratei de la data de 01.01.2005, conform contractului individual de munca nr. 1.9/67/2005 pe perioada nedeterminata, iar incepand cu data de 01.06.2014 a fost incadrata drept consilier juridic gradul I. Intre parti a fost incheiat si actul aditional nr. 2.01./26/27.05.2014. Prin cererea de chemare in judecata reclamanta tinde la recunoasterea unor drepturi de natura salariala la care considera ca este indreptatita, in virtutea specificului functiei pe care o detine, cea de consilier juridic. Tribunalul apreciaza ca in cauza prezinta relevanta prevederile art. 162 alin. 3 din Codul muncii, potrivit carora sistemul de salarizare al personalului din autoritatile si institutiile publice se stabileste prin lege. Se retine ca... este organizat si functioneaza ca institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, infiintata prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 58/2004, aprobata prin Legea nr. 408/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei este stabilit prin HG nr. 1663/2004, modificata prin HG 1399/2009, in baza aplicarii Legii 329/2009 si ca este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor. In lumina acestor prevederi legale, parata intra sub incidenta legislatiei privind salarizarea personalului din sistemul bugetar. Avand in vedere perioada pe care se intind pretentiile reclamantei, salarizarea personalului din sistemul bugetar a fost reglementata prin Legea nr. 284/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea nr. 153/2017. De retinut este ca in nici una dintre cele doua norme sporurile de mobilitate si de confidentialitate pentru reclamanta nu erau recunoscute, cum de altfel recunoaste si aceasta prin actiunea introductiva. Se constata ca prin promovarea prezentei actiuni, reclamanta tinde la recunoasterea pe cale judiciara a unor drepturi de natura salariala pe care legea de salarizare nu i le-a prevazut. In aceste conditii, o eventuala admitere a actiunii ar fi reprezentat o depasire a atributiilor instantei de judecata, fapt de natura a incalca principiul constitutional al separarii puterilor in stat, aceasta nefiind indrituita sa adauge la lege. Nu pot fi retinute sustinerile reclamantei intemeiate pe Legea privind statutul consilierilor juridici intrucat in materie de salarizare se aplica norma cu caracter special, legea unica de salarizare, care reglementeaza pentru fiecare functie din sistemul bugetar, si care, in cazul reclamantei, nu a prevazut drepturile ce sunt solicitate pe calea prezentei actiuni”.

Sentinta Tribunalului Bucuresti

Sursa : www.juri.ro