11 oct 2019 - Tribunale

PROCES CU MINISTERUL JUSTITIEI - “Inalta Curte apreciaza corecta argumentarea Tribunalului Botosani”

Prin Decizia 2435/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, la data de 30 martie 2018, sub nr. x/2018, reclamanta A., in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei Bucuresti, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botosani si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, a solicitat anularea partiala a Deciziei nr. 22 din data de 1 februarie 2018 emisa Curtea de Apel Suceava si emiterea unei noi decizii de incadrare si salarizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Botosani, cu respectarea prevederilor Legii nr. 153/2017.

Prin Sentinta nr. 4600 din 12 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucuresti a declinat competenta de solutionarea a cauzei avand ca obiect anulare act administrativ, in favoarea Tribunalului Botosani, sectia de contencios administrativ si fiscal.

Prin Sentinta civila nr. 143 din 28 martie 2019, Tribunalul Botosani, sectia contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei, in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.

A constatat ivit conflictul negativ de competenta si a sesizat Inalta Curte cu solutionarea acestuia.

Minuta ICCJ:

“Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta A. si pe paratii Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Tribunalul Botosani, Ministrul Justitiei, Curtea de Apel Suceava, in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal. Definitiva”.

Extras din decizia ICCJ:

“Inalta Curte retine ca potrivit art. 7 din Cap. VIII, Anexa nr. 5 din Legea nr. 153/2017, '(1) prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestatie, in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori la colegiile de conducere ale curtilor de apel sau parchetelor de pe langa acestea sau la organele de conducere ale celorlalte institutii din sistem care au stabilit drepturile salariale, dupa caz. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile calendaristice.

(2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

Prin urmare, Inalta Curte apreciaza corecta argumentarea Tribunalului Botosani, potrivit careia prevederile art. 7 din Cap. VIII, Anexa nr. 5 din Legea nr. 153/2017 au caracter special, derogatoriu de la norma comuna din aceeasi lege, ceea ce inseamna ca personalul din sistemul de justitie, personal caruia i se adreseaza aceste prevederi, are deschisa exclusiv procedura mentionata, a carei faza contencioasa a fost data in competenta Curtii de Apel Bucuresti”.Decizia ICCJ

 

Sursa : www.juri.ro