10 iul 2019 - Parchete

ADMITEREA RECURSULUI PARCHETULUI - “Pedeapsa cu amenda stabilita inculpatului este nelegala”

Prin Decizia 10/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in casatie formulat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj.

Prin sentinta penala nr. 475 din 26.03.2018 pronuntata de Judecatoria Bistrita, Sectia Penala in baza art. 396 alin. (1) C. proc. civ. pen.. rap. la art. 61 alin. (1), (2), (3) si 4 lit. c) C. pen. a fost condamnat inculpatul A., pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu detine permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta comisa in data de 27.08.2015), la pedeapsa amenzii penale in suma de 6.000 de RON, reprezentata de 300 de zile-amenda la valoarea de 20 de RON a unei zile-amenda.

In baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ. Pen, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.000 de RON cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.Impotriva sentintei penale nr. 475 din 26.03.2018 pronuntata de Judecatoria Bistrita, sectia Penala a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita privind pe inculpatul A..

In motivarea apelului parchetului s-a arata ca hotararea instantei de fond este nelegala intrucat inculpatul A. a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu detine permis de conducere la pedeapsa amenzii penale in suma de 6000 RON, desi dispozitiile art. 335 alin. (1) C. pen. prevad pedeapsa inchisorii de la 1 la 5 ani.

Ca atare s-a solicitat admiterea apelului declarat si condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii, in regim de detentie, deoarece inculpatul nu si-a manifestat acordul pentru prestarea muncii neremunerate in folosul comunitatii.

Prin decizia penala nr. 1017/A din data de 26 septembrie 2018 a Curtii de Apel Cluj, sectia Penala si de Minori in baza art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. civ. pen.., a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita, impotriva sentintei penale nr. 475 din 26.03.2018, a Judecatoriei Bistrita, sectia penala.Impotriva deciziei penale nr. 1017/A din data de 26 septembrie 2018 a Curtii de Apel Cluj, sectia Penala si de Minori, la data de 31 octombrie 2018, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj a declarat recurs in casatie.

In motivarea cererii sale Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, a invocat ca temei de drept dispozitiile art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. civ. pen..: respectiv 's-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege'. Minuta ICCJ:“Admite recursul in casatie formulat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj impotriva deciziei penale nr. 1017/A din 26 septembrie 2018 a Curtii de Apel Cluj, sectia penala si de minori, privind pe inculpatul A..

Caseaza decizia penala recurata si trimite cauza spre rejudecare la instanta de apel, respectiv Curtea de Apel Cluj.

Anuleaza formele de executare dispuse in cauza.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Definitiva”. Extras din decizia ICCJ:

“Constituie motiv de casare aplicarea unei alte pedepse principale decat cea prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita (de exemplu, aplicarea numai a pedepsei amenzii, in cazul in care legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa inchisorii) aplicarea unei pedepse principale care depaseste limitele generale ale pedepselor, prevazute de art. 60, art. 61 sau art. 137 C. pen. ori care se situeaza sub aceste limite, aplicarea unei pedepse principale care depaseste sau se situeaza sub aceste limitele speciale ale pedepsei prevazute pentru infractiunea savarsita (cu nerespectarea dispozitiilor legale care permit acest lucru).

Cazul de casare analizat poate privi si aplicarea unei pedepse accesorii sau complementare neprevazute de lege sau in alte limite decat cele prevazute de lege.

Potrivit art. 335 alin. (1) C. pen., conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

In raport cu aceasta prevedere, inalta Curte consta ca pedeapsa cu amenda, stabilita inculpatului de prima instanta si mentinuta de instanta de apel, este nelegala, iar aceasta nelegalitate nu poate fi remediata pe calea recursului in casatie de fata, impunandu-se trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel, care, in mod nelegal, a respins ca nefondat apelul prin care Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj critica sentinta chiar sub acest aspect”.

Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro