15 sep 2020 - ICCJ

Recurs în interesul legii pronunţat cu privire la termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii

Prin Decizia nr. 21 din 14 septembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, fiind pronunţată următoarea hotărâre:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.”

Hotărârea este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Este de observat că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie priveşte strict vechiul Cod de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003), acesta fiind în prezent abrogat de Legea 207/2015 (prin care a fost adoptat actualul Cod de procedură fiscală).