29 oct 2019 - ICCJ

RECURSUL ANAF, ADMIS DE INALTA CURTE - “Hotararea atacata este lovita de nulitate”

Prin Decizia 679/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile formulate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.Prin cererea inregistrata la data de 14.04.2016 pe rolul Curtii de Apel Oradea, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, in contradictoriu cu paratele Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, anularea Deciziilor emise de parata prin Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor prin care i-a fost respinsa contestatia formulata impotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor fiscale nr..., impotriva Deciziei de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere nr...., si impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati nr...Prin Sentinta civila nr. 219 din 10 octombrie 2016, Curtea de Apel Oradea respins, ca nefondata, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, a admis actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratele Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si a anulat Deciziile emise de parate.A obligat paratele sa plateasca reclamantei suma de 5.000 RON cheltuieli de judecata, partiale.Impotriva acestei sentinte, in conditiile art. 483 C. proc. civ., au formulat recurs paratele Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.Minuta Inaltei Curti:“Admite recursurile formulate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili impotriva Sentintei nr. 219 din 10 octombrie 2019 a Curtii de Apel Oradea, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.Caseaza sentinta recurata. Trimite cauza spre rejudecare primei instante. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Inalta Curte apreciaza ca este fondat recursul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, fiind intemeiat motivul de casare prevazut de dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., prin prisma faptului ca procedura desfasurata in fata primei instante a fost nelegal indeplinita cu aceasta institutie. Intimata-reclamanta S.C. A. S.R.L. a supus controlului de legalitate Deciziile emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor prin care a fost respinsa contestatia societatii impotriva Deciziilor emise de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.Reclamanta a chemat in judecata atat pe Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cat si pe Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, indicand, insa, eronat sediul ANAF ca fiind in str. x.Ulterior, reclamanta a depus o asa-zisa extindere a actiunii, prin care a precizat expres ca solicita introducerea in cauza a paratei Agentia Nationala de Administrare Fiscala indicand sediul acesteia din Bucuresti.Prin aceasta cerere, de fapt, reclamanta a rectificat sediul de citare al paratei Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru ca aceasta institutie a fost chemata in judecata in calitate de parata prin actiunea introductiva de instanta.Cu toate ca reclamanta a rectificat si a solicitat expres citarea paratei ANAF la sediul din str. x, prima instanta nu a luat act de aceasta precizare, intreaga procedura de citare si de comunicare a actelor dosarului, inclusiv a hotararii finale, fata de parata ANAF desfasurandu-se la sediul din str. x.Prin hotararea recurata, au fost anulate deciziile emise de parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, fara a fi legal citata aceasta institutie.Astfel, au fost incalcate principiul dreptului la aparare, prevazut la art. 13 C. proc. civ., si principiul contradictorialitatii, prevazut la art. 14 C. proc. civ., potrivit carora partile au dreptul de a fi reprezentate in tot cursul procesului si de a li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfasurare a procesului, instanta neputand hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel.Principiul contradictorialitatii, care guverneaza procesul civil, presupune ca toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii si discutiei partilor, pentru ca fiecare parte sa aiba posibilitatea de a-si formula aparari si de a-si prezenta punctul de vedere asupra oricarui element care are avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.De asemenea, art. 153 C. proc. civ. prevede ca instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au fost citate si ca instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost legal citata, sub sanctiunea nulitatii.Prin urmare, hotararea atacata este lovita de nulitate in conditiile art. 175 alin. (2) C. proc. civ. iar, pentru respectarea principiului dublului grad de jurisdictie si asigurarea tuturor garantiilor procesuale pe care judecata in prima instanta le confera partilor, se impune casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante”. Decizia Inaltei Curti 

Sursa : www.juri.ro