07 mai 2019 - ICCJ

PLATA DREPTURILOR BANESTI PENTRU MAGISTRATI - “Au existat neclaritati si ambiguitati in redactarea dispozitivelor hotararilor judecatoresti”

Lumea Juridica prezinta motivarea Deciziei 7/2019 a Completului Inaltei Curti de Casatie si Justitie competent sa judece recursul in interesul legii privind sesizarea formulata de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Oradea referitor la urmatoarea problema de drept:

"In interpretarea prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007 (Ordonanta Guvernului nr. 10/2007), si art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare (Legea-cadru nr. 330/2009), sa se stabileasca momentul pana la care reclamantii - magistrati sunt indreptatiti sa beneficieze de plata drepturilor banesti majorate cu indexarile in procent de 18%, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007, respectiv daca aceste indexari puteau fi acordate numai pana la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 sau, dimpotriva, acestea ar fi trebuit acordate si platite reclamantilor si dupa intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009?".

Judecatori:

Gabriela Elena Bogasiu - vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Laura-Mihaela Ivanovici - presedintele Sectiei I civile

Eugenia Voicheci - presedintele Sectiei a II-a civile

Corina-Alina Corbu - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Daniel Gradinaru - presedintele Sectiei penale

Adreia Liana Constanda - judecator la Sectia I civila

Carmen Elena Popoiag - judecator la Sectia I civila

Lavinia Dascalu - judecator la Sectia I civila

Alina Iuliana Tuca - judecator la Sectia I civila

Mihaela Paraschiv - judecator la Sectia I civila

Cristina Petronela Valeanu - judecator la Sectia I civila

Virginia Florentina Dumineca - judecator la Sectia II-a civila

Minodora Condoiu - judecator la Sectia II-a civila

Marian Buda - judecator la Sectia II-a civila

Roxana Popa - judecator la Sectia II-a civila

Paulina Lucia Brehar - judecator la Sectia II-a civila

Carmen Tranica Teau - judecator la Sectia II-a civila

Daniel Gheorghe Severin - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Horatiu Patrascu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Virginia Filipescu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Adriana Florina Secreteanu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Luiza Maria Paun - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Marius Ionel Ionescu - judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Marius Dan Foitos - judecator la Sectia penala

Dan Andrei Enescu - judecator la Sectia penala

Minuta ICCJ:“Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Oradea si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.

Obligatorie potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”. Extras din decizia ICCJ:

“Chiar daca hotararile judecatoresti pronuntate pentru obtinerea unor drepturi salariale au efecte doar intre partile care au luat parte la judecata, totusi se observa ca hotararile judecatoresti prin care s-a recunoscut majorarea indemnizatiei de incadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit majorarile de 2%, 5% si, respectiv, 11% acordate magistratilor si personalului asimilat, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 10/2007, nu vizeaza situatii de fapt particulare, ci aplicarea unor prevederi legale cuprinse in acte normative, care au aplicabilitate generala.

Prin urmare, aceste majorari salariale trebuie avute in vedere la stabilirea nivelului maxim de salarizare corespunzator fiecarei functii, grad/treapta, gradatie, vechime in munca si in specialitate, aceasta fiind logica egalizarii drepturilor salariale avute in vedere de legiuitor la edictarea textului legal a carui interpretare se solicita.

O alta interpretare ar fi contrara scopului si substantei normei juridice, mentinand inechitatile salariale in cadrul aceleiasi categorii de personal si, implicit, discriminarea pe care legiuitorul a intentionat sa o elimine prin edictarea acestei reglementari.

Hotararile judecatoresti pronuntate, constitutive de drepturi salariale (conform paragrafului 55 din Decizia nr. 23 din 29 iunie 2015, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), au fost puse in executare in mod diferit de ordonatorii principali de credite, fara majorarile stabilite prin hotarari judecatoresti si fara sa se efectueze cuvenitele mentiuni in carnetele de munca ale reclamantilor.

Practica neuniforma si contradictorie a ordonatorilor principali de credite a determinat interventia legislativa pentru inlaturarea inechitatilor de salarizare si lamurirea notiunii de 'indemnizatie', fiind astfel adoptata Legea nr. 71/2015.

Este evident ca au existat neclaritati si ambiguitati in redactarea dispozitivelor hotararilor judecatoresti ce constituie titluri executorii, prin raportare la cauza juridica dedusa judecatii, ce au fost constatate chiar de catre legiuitor si statuate chiar de catre instanta de control constitutional.

Evenimentele juridice ulterioare - interventii legislative si conduite juridice ale ordonatorilor de credite principali - nu pot fi apreciate ca fiind straine cauzei juridice de la momentul judecatii, fiind intr-o stransa legatura, evidentiata de interventiile legislative si statuarile instantei de control constitutional”.

Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro