14 mar 2019 - ICCJ

Pensia magistratilor. Hotararea ICCJ

Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – a solutionat in sedinta din 11 martie 2018 cinci sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Printre sesizarile solutionate se numara dezlegarea de drept privind dispozitiile din Codul de procedura civila privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, executarea silita sau pensia magistratilor. 

Iata deciziile pronuntate de ICCJ:Decizia nr.9 in dosarul nr. 3059/1/2018

“Respinge, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a civila, in dosarul nr. 34079/303/2015, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept:

'Daca sunt incidente dispozitiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedura civila privind perimarea, in cazul suspendarii de drept a judecarii cererii, conform art. 64 alin. (4) din acelasi cod, si daca reluarea judecarii procesului se face prin cerere de redeschidere, formulata de una dintre partile din proces, sau opereaza din oficiu, dupa pronuntarea hotararii de catre instanta de apel'.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Decizia nr.10 in dosarul nr. 3095/1/2018

“Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 897/118/2018, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

Pentru acordarea pensiei de serviciu in baza dispozitiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, la stabilirea conditiilor de vechime trebuie avuta in vedere numai vechimea in functiile enumerate in cuprinsul acestui alineat, iar trimiterea la prevederile alin. (1) ale aceluiasi articol se refera la perioada de cel putin 25 de ani.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Decizia nr.11 in dosarul nr. 3151/1/2018

“Respinge, ca inadmisibila, sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile formulata de Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila, in dosarul nr. 4394/111/2017, cu privire la urmatoarea problema de drept: 'dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 3/1 alin. (1), (1/1) si (1/3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile, in raport cu prevederile anexei nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilindu-se, in concret, daca, din punct de vedere al salarizarii, functia de actor este similara cu celelalte functii mentionate in anexa nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010 si daca (functiile) acestea se includ in sintagma 'fiecare functie' prevazuta la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 sau, dimpotriva, functia de actor, din punct de vedere al salarizarii, nu poate fi similara cu celelalte functii prevazute in aceeasi anexa nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010, intrucat nu este vorba despre ; aceleasi functii si atributii' [in sensul art. 3 alin. (13) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015], in cauza institutiile fiind diferite, chiar daca (institutiile respective) se afla in subordinea aceluiasi ordonator principal de credite."

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila".

Decizia nr.12 in dosarul nr. 3166/1/2018

“Respinge, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila, in dosarul nr. 6390/299/2018, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: 'Interpretarea dispozitiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedura civila si art. 1.155 alin. (2) din Codul civil, in sensul de a se stabili daca exista posibilitatea inceperii executarii silite a bunurilor mostenirii impotriva mostenitorilor acceptanti ai debitorului decedat, cat timp nu au fost stabilite cotele succesorale si calitatea de mostenitor a acestora in cadrul dezbaterii succesorale'.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Decizia nr.13 in dosarul nr. 2917/1/2018

“Respinge, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 1419/187/C/2017-R, pentru pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea problema de drept: 'Daca, in cazul actiunilor intemeiate pe dispozitiile art. 8 din Legea nr. 77/2016, prezinta relevanta criteriul evaluabil in bani al cererii in aprecierea posibilitatii exercitarii recursului'.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Sursa : www.juri.ro