17 dec 2019 - ICCJ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, ESEC LA INALTA CURTE - “ Sustinerile recurentei nu pot fi avute in vedere”

Prin Decizia 1048/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de  Ministerul Transporturilor.Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal sub nr. x/2016 reclamantul Ministerul Transporturilor a chemat in judecata paratul Ministerul pentru Societatea Informationala, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, solicitand anularea Deciziei MSI-OIPSI nr. 11495 din 3 august 2015, inregistrata la Ministerul Transporturilor cu nr. 30040 din 5 iunie 2015, privind solutionarea Contestatiei formulata de Ministerul Transporturilor, inregistrata la MSI-OISI sub nr. x din 27 mai 2015, impotriva Raportului de Control al MSI-OISI nr. x din 29 aprilie 2015 privind Contractul de finantare nerambursabila nr. 169 din 6 ianuarie 2010, pe care o considera netemeinica si nelegala, cu consecinta admiterii contestatiei formulata de MT, anularea Raportului de Control al MSI-OIPSI nr. x din 29 aprilie 2015 privind contractul de finantare nr. x din 6 ianuarie 2010, si mentinerea in vigoare a Contractului de finantare nr. x din 6 ianuarie 2010. Prin Sentinta civila nr. 1560 din 11 mai 2016 Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a respins actiunea formulata de reclamantul Ministerul Transporturilor, in contradictoriu cu paratul Ministerul Comunicatiilor si Pentru Societatea Informationala-Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, ca neintemeiata.Impotriva sentintei civile atacate a formulat recurs reclamantul Ministerul Transporturilor invocand cazul de casare prev. de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. Civ.Minuta Inaltei Curti:“Respinge recursul formulat de reclamantul Ministerul Transporturilor impotriva Sentintei civile nr. 1560 din 11 mai 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal ca nefondat. Definitiva”.

Extras din decizia Inaltei Curti:

“Sustinerile recurentei in sensul ca au fost reluate in decizie considerentele din raportul de control, nu pot fi avute in vedere in sensul nelegalitatii deciziei, intrucat se constata ca in plangerea sa prealabila contestatorul recurent nu a invocat argumente ample asupra carora autoritatea sa se pronunte, din verificarea contestatiei, observandu-se caracterul succint al acesteia.In aceeasi ordine de idei, se constata ca in mod just prima instanta a statuat ca recurenta reclamanta nu aduce nicio critica, in concret, la adresa neregulilor sesizate prin raportul de control.Atat prin cererea de chemare in judecata, cat si in cadrul prezentului recurs, s-a sustinut ca echipamentele finantate in cadrul proiectului nu sunt utilizate conform scopului destinat, ca patru dintre acestea vor fi restituite unitatilor care au revenit in structura MT iar al cincilea se afla la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania, care de asemenea a revenit in cadrul MT.De asemenea, s-a precizat ca obiectivele si indicatorii din proiect au fost indepliniti, iar unele disfunctionalitati aparute in cadrul proiectului s-au datorat multiplelor reorganizari ale MT, inclusiv ale compartimentului investitii si a lipsei de personal.Or, toate aceste argumente nu sunt de natura sa conduca la nelegalitatea actelor administrative contestate, cu atat mai mult cu cat contractul de finantare a fost reziliat datorita neindeplinirii obligatiei principale si neatingerii scopului propus.Mai mult, au fost constatate o serie de nereguli cum ar fi (neindeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat ai proiectului asumati prin contract; aplicatia nu permite accesul cetatenilor la informatiile cu caracter national/strategic; neasigurarea serviciului de mentenanta fiind periclitata in acest mod buna functionare a sistemului informatic; neindeplinirea obligatiei contractuale privind transmiterea de notificari catre Directia Monitorizare - OIPSI pe perioada de implementare a proiectului; neindeplinirea recomandarilor facute anterior de catre echipa de control; neasigurarea conditiilor pentru efectuarea verificarilor in perioada controlului), nereguli ce nu au fost in mod concret combatute de beneficiarul proiectului.Este de principiu ca potrivit art. 2 pct. 7. din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului U.E "neregularitate" inseamna orice incalcare a unei dispozitii a dreptului comunitar care rezulta dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunzatoare bugetului general.Prin urmare, pentru a se constata o neregula, in sensul celor de mai sus, trebuie sa existe o abatere, care consta in actiunea/inactiune beneficiarului prin care s-au incalcat prevederile legale in vigoare si ale contractului de finantare, precum si un prejudiciu ce consta in suma platita necuvenit. Prejudiciul insa nu trebuie sa fie efectiv, ci doar prezumat, neregula trebuie sa fie in masura sa creeze un prejudiciu, aspect ce denota din chiar exprimarea legiuitorului 'care poate prejudicia bugetul', ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general".Decizia Inaltei Curti

Sursa : www.juri.ro