13 nov 2019 - ICCJ

Inalta Curte, decizie pe Legea energiei electrice si a gazelor naturale

In sedinta din 11 noiembrie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, a solutionat mai multe recursuri in interesul legii.

Printre solutiile pronuntate se numara una cu privire la Legea energiei electrice si a gazelor naturaleIata solutiile pronuntate de Inalta Curte:Decizia 27 in dosarul 1858/1/2019: “Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova.In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin. (3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) si art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a dispozitiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) si (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) si art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:

Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacitatile energetice realizate anterior, exercitarea de catre titularii autorizatiilor de infiintare si de catre titularii licentelor a drepturilor de uz si de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispozitiilor speciale in vigoare la data punerii lor in functiune.Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizatiilor de infiintare si de titularii licentelor, in exercitarea drepturilor de uz si de servitute, indiferent de momentul realizarii capacitatii energetice (anterior sau ulterior intrarii in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).Dispozitiile art. 35 alin. (3) si art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) si art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privata afectati de retelele electrice de transport ori de distributie existente la data intrarii in vigoare a legii sa obtina indemnizare pentru lipsa de folosinta de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situeaza respectivele capacitati energetice, intemeiata pe aceasta cauza.Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”. Decizia 25 in dosarul 2060/1/2019 Respinge, ca inadmisibil, recursul in interesul legii declarat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind 'interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal privind intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza, ulterior publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 297 din 26 aprilie 2018'. Obligatorie, conform dispozitiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedura penala”. Decizia nr.26 in dosarul nr.738/1/2019 Respinge ca inadmisibil recursul in interesul legii formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind: 'admisibilitatea cererilor de incuviintare a executarii silite pornite de institutiile de credit impotriva Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispozitiile art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 si art. 11 alin. (5) din Anexa 1 a Ordinului nr. 8/2014 al Ministerului Finantelor Publice'. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”. . 

 

Sursa : www.juri.ro