13 apr 2021 - ICCJ

ICCJ s-a pronunţat în privinţa salariilor angajaţilor din penitenciare

ICCJ s-a pronunţat cu privire la drepturile salariale cuvenite funcţionarilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor care au exercitat funcţii de conducere, în baza deciziilor de zi ale directorului unităţii

În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii a pronunţat Decizia nr. 6/2021 în dosarul nr. 108/1/2021 prin care a statuat următoarele[1]:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Amintim că dispoziţiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, analizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, au următorul conţinut:

Art. 55

(...)

(3) Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi, împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi.”

....

Precizăm că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii a fost sesizată de Curtea de Apel Alba, care a arătat că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte următoarea problemă de drept[2]: drepturile salariale prevăzute de art. 55 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 293/2004 sunt cuvenite unui funcţionar cu statul special care a exercitat în fapt atribuţii specifice unei funcţii de conducere, în condiţiile în care desemnarea s-a efectuat prin decizii de zi ale directorului unităţii şi nu prin împuternicire emisă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor conform legii?

- într-o primă opinie jurisprudenţială, s-a constatat că decizia de zi pe unitate şi împuternicirea pe funcţie sunt două chestiuni diferite, iar drepturile salariale menţionate la art. 55 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 293/2004 pot fi solicitate doar în cazul existenţei unei împuterniciri emise cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 4 şi art. 5 lit. m) din Ordinul nr. 1662/2011;

- într-o a doua opinie, s-a apreciat că deciziile de zi pe unitate generează efectele unei veritabile împuterniciri prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004, astfel că persoana desemnată are dreptul la salariul de funcţie corespunzător.

 [1] http://www.scj.ro/1538/5522/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completurilor-pentru-/Comunicat-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-12-aprilie-2021

[2] https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=23210