10 iun 2021 - ICCJ

ICCJ s-a pronunţat cu privire la înţelesul sintagmei „substanţe psihoactive” în cazul conducerii unui vehicul sub influenţă - art. 336 alin. (2) Codul penal

În şedinţa din 9 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a pronunţat Decizia nr. 48/2021  în dosarul nr. 833/1/2021 prin care a stabilit următoarele:

„Folosirea sintagmei de „substanţe psihoactive” din cuprinsul normei de incriminare a art. 336 alin. (2) din Codul penal include, pe lângă categoria de substanţe la care face referire Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi substanţele prevăzute în conţinutul Legii speciale nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii speciale nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope”.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României. Decizia este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost formulată de Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 5989/315/2020, şi poate fi consultată în detaliu pe site-ul www.scj.ro.

....

Amintim că, potrivit dispoziţiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Astfel cum rezultă din Decizia nr. 48/2021, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 9 iunie 2021, sintagma de „substanţe psihoactive” din cuprinsul normei de incriminare a art. 336 alin. (2) din Codul penal include categoriile de substanţe la care fac referire următoarele legi:

- Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (republicată prin Monitorul Oficial al României nr. 757 din 12 noiembrie 2012);

- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată prin Monitorul Oficial al României nr. 515 din 14 august 2013);

- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (publicată în Monitorul Oficial nr. 1095 din data de 5 decembrie 2005).