14 iun 2019 - ICCJ

ICCJ, DECIZIE PRIVIND SUSPENDAREA PEDEPSEI - “Ar echivala cu o adaugare la legea penala”

Prin Prin Decizia 13/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala, in Dosarul nr. 2.225/330/2018, privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmatoarei chestiuni de drept: "In cazul anularii amanarii aplicarii unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul penal, se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care anterior s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei sau de la data ramanerii definitive a hotararii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante?". Judecatori:Daniel Gradinaru - presedintele Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Sandel Lucian Macavei - judecator la Sectia penala

Leontina Serban - judecator la Sectia penala

stefan Pistol - judecator la Sectia penala

Marius Dan Foitos - judecator la Sectia penala

Ionut Mihai Matei - judecator la Sectia penala

Ana Hermina Iancu - judecator la Sectia penala

Ioana Bogdan - judecator la Sectia penala

Alexandra Iuliana Rus - judecator la Sectia penala

Minuta ICCJ:“Admite sesizarea Curtii de Apel Bucuresti, Sectia I penala, in Dosarul nr. 2.225/330/2018, pentru pronuntarea unei hotarari prealabile in vederea dezlegarii de principiu a urmatoarei chestiuni de drept: "In cazul anularii amanarii aplicarii unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul penal, se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care anterior s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei sau de la data ramanerii definitive a hotararii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante?"

Stabileste ca in cazul anularii amanarii aplicarii unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul penal, se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante.

Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedura penala”. Extras din decizia ICCJ:

“Regula generala se aplica in toate cazurile in care instanta - pentru prima data, fie pentru o singura infractiune, fie pentru un concurs de infractiuni - dispune fata de un inculpat (pronuntand o solutie de condamnare) o pedeapsa cu inchisoarea, in modalitatea de individualizare a executarii pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Dimpotriva, regula speciala se aplica doar in situatia in care, fata de acelasi inculpat (la data pronuntarii celei de-a doua hotarari, acesta fiind 'condamnat'), a fost anterior pronuntata o solutie de condamnare definitiva in modalitatea de individualizare a pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Din examinarea textelor legale anterior mentionate rezulta ca regula speciala presupune existenta a doua hotarari de condamnare:

- o hotarare de condamnare definitiva, avand ca modalitate de individualizare a executarii pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

- o hotarare de condamnare nedefinitiva, prin care se aplica regulile concursului pentru toate infractiunile (cele anterior judecate si cele judecate ca urmare a faptului ca au fost descoperite ulterior primei condamnari ramasa definitiva).

In ipoteza regasita in sesizare, prima solutie dispusa fata de inculpat (amanarea aplicarii pedepsei) nu a fost o hotarare judecatoreasca de condamnare, in timp ce a doua hotarare este una de condamnare a acestuia.

In consecinta, daca instanta care anuleaza amanarea aplicarii pedepsei ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal si apreciaza sau constata, dupa caz, ca nu se justifica ori nu este legal posibila o noua solutie de amanare a aplicarii pedepsei pentru concursul de infractiuni, insa opteaza, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 91 din Codul penal, pentru modalitatea de individualizare neprivativa de libertate a executarii prevazuta de art. 91 si urmatoarele din Codul penal, termenul de supraveghere nu se poate calcula decat de la data ramanerii definitive a hotararii prin care se dispune aceasta modalitate de executare.

In aceasta situatie, practic instanta care anuleaza amanarea aplicarii pedepsei dispune efectiva condamnare a inculpatului si efectiva executare a pedepselor stabilite prin hotararea ramasa definitiva anterior.

Numai in acest mod instanta care judeca concursul de infractiuni poate face aplicarea dispozitiilor legale privitoare la concursul de infractiuni, toate pedepsele (atat din hotararea anterioara, cat si din noua hotarare judecatoreasca) devenind 'pedepse aplicate' (pedepse executabile), nefiind posibila contopirea unor 'pedepse stabilite' cu 'pedepse aplicate' (pronuntandu-se astfel o hotarare de condamnare pentru toate infractiunile savarsite).

Prin 'pedepse aplicate' se inteleg pedepse care se vor executa fie in modalitatea privativa de libertate (ca modalitate de individualizare a executarii pedepsei), fie intr-o modalitate neprivativa de libertate (tot ca modalitate de individualizare a executarii pedepsei).

Notiunea de 'pedeapsa aplicata' [in sensul art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal] este diferita de notiunea de "pedeapsa stabilita" [in sensul art. 83 alin. (1) lit. a) din Codul penal], aceasta din urma avand un caracter "virtual".

De altfel, si exprimarea legiuitorului este diferita pentru cele doua modalitati de individualizare a pedepsei: 'persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei' - art. 85-90 din Codul penal si art. 582 din Codul de procedura penala, respectiv, 'condamnat' - art. 92-94 din Codul penal.

Dispozitiile art. 91 si urmatoarele din Codul penal au ca obiect o condamnare la pedeapsa inchisorii (aplicata pentru una sau mai multe infractiuni in concurs).

Un ultim aspect care poate fi enuntat este cel referitor la termenul de supraveghere anterior stabilit conform hotararii definitive de amanare a aplicarii pedepsei (durata efectiva in care persoana a respectat masurile de supraveghere si obligatiile prevazute de art. 85 din Codul penal).

Codul penal nu reglementeaza ca institutie 'deducerea dintr-un termen de supraveghere a unui alt termen de supraveghere' deoarece acestea nu constituie 'pedepse'.

Legea romana reglementeaza numai computarea/deducerea din pedeapsa a masurilor preventive, dar, si in acest caz, numai a masurilor preventive privative de libertate (arestarea preventiva, arestul la domiciliu), nu si a masurilor preventive neprivative de libertate (control judiciar, control judiciar pe cautiune).

In consecinta, optiunea jurisprudentiala a deducerii din termenul de supraveghere prevazut de art. 92 din Codul penal a duratei termenului de supraveghere prevazuta de art. 84 din Codul penal ar echivala cu o adaugare la legea penala, adica cu incalcarea principiului separatiei puterilor in stat.

Singurele situatii care ar putea fi 'echivalate' cu o deducere din noul termen de supraveghere a termenului de supraveghere anterior sunt cele expres prevazute de art. 89 alin. (2) din Codul penal si art. 97 alin. (2) din Codul penal, insa acestea sunt optiuni ale legiuitorului”.

Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro