05 apr 2021 - ICCJ

ICCJ, decizie importantă privind executarea silită

ÎCCJ: După împlinirea termenului de prescripţie a executării silite, nu mai este admisibilă formularea de către creditor, în temeiul art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligaţiei de a face care implică faptul personal al debitorului

În şedinţa din 5 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a emis Decizia nr. 21 în dosarul nr. 63/1/2021 prin care a stabilit următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014, după pronunţarea de către instanţa de executare asupra cererii creditorului de fixare a sumei datorate cu titlu de penalităţi sau, în lipsa unei astfel de cereri, după împlinirea termenului de prescripţie a executării silite, nu mai este admisibilă formularea de către creditor, în temeiul acestei norme speciale, a cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligaţiei de a face care implică faptul personal al debitorului.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile a fost formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 4088/99/2019, şi poate fi consultată în detaliu pe site-ul www.scj.ro:

„Interpretarea dispoziţiilor art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, în ce priveşte admisibilitatea cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligaţiei, formulată de creditor pe cale separată, în condiţiile în care despăgubirile nu au fost solicitate anterior prin cererea de stabilire a sumei datorate cu titlu de penalităţi formulată în condiţiile art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004.”

 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, analizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, arătăm că acestea sunt următoarele:

Art. 24: Obligaţia executării

(...)

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul, în mod culpabil, nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 892 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.”

.....

Art. 892 Codul de procedură civilă (Obligarea debitorului la despăgubiri)

„(1) Dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al valorii bunului în cazul imposibilităţii predării acestuia sau, după caz, echivalentul despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligaţiei de a face ce implică faptul personal al debitorului, instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părţilor, în termen scurt. În toate cazurile, la cererea creditorului, instanţa va avea în vedere şi prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligaţiei, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat.

(2) Hotărârea este executorie şi este supusă numai apelului. Suspendarea executării acestei hotărâri nu se va putea obţine decât cu consemnarea sumei stabilite. Dispoziţiile art. 751 şi 752 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (1), creditorul va putea înfiinţa măsuri asigurătorii.”