10 iun 2021 - ICCJ

ICCJ a stabilit că excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004

În şedinţa din 7 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin Decizia nr. 9/2021 emisă în dosarul nr. 3375/1/2020, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, a stabilit următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României.

Amintim că dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, analizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, au următorul conţinut:

„Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.”

....

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a fost sesizat de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la următoarea problemă de drept:

„Dacă noţiunea ”indiferent de data emiterii” din dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 implică şi actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a acestei legi sau doar actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.”