30 iun 2021 - ICCJ

ICCJ a stabilit că cererea de recuzare nu împiedică continuarea judecăţii şi nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii

În şedinţa din 28 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii a pronunţat Decizia nr. 14/2021 în dosarul nr. 1394/1/2021 prin care a stabilit următoarele[1]:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

....

Dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, analizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prezintă următorul conţinut:

„Art. 49.

(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecăţii. Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după soluţionarea cererii de recuzare.”

....

Recursul în interesul legii a fost formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi[2], vizând următoarea problemă de drept: „În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare împiedică efectuarea de acte de procedură în continuarea judecăţii?”

Aşa cum rezultă din practica judiciară, cu privire la problema de drept s-au evidenţiat două opinii:

1. Într-o primă opinie se arată că judecata nu este întreruptă, ci continuă în cauză, instanţa putând efectua orice acte de procedură, dar cu o singură interdicţie, aceea de a pronunţa hotărârea până la soluţionarea cererii de recuzare.

2. Într-o a doua opinie se arată că, în cazul în care a fost formulată o cerere de recuzare, are loc o temporizare a cursului judecăţii până la soluţionarea incidentului procedural, inclusiv amânarea momentului dezbaterilor.

Aşa cum se poate observa din Decizia nr. 14/2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii a apreciat că prima opinie este cea corectă. Mai precis, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare.

 


[1] http://www.scj.ro/1538/5593/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completurilor-pentru-/Comunicat-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-28-iunie-2021

[2] https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=23778