09 oct 2019 - ICCJ

CONTESTATIA PARCHETULUI, ADMISA DE INALTA CURTE - “Indeplineste cerinta de legalitate”

Prin Decizia 347/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis contestatia formulata de catre procuror. Prin sentinta nr. 52/PI din 29 mai 2019 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, s-a dispus in baza art. 107 din Legea nr. 302/2004, cu referire la Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din data de 27 mai 2019, respingerea cererii de executare a mandatului european de arestare emis de Procuratura St. Polten din Austria la data de 22 august 2017, avand referinta dosarului nr. 5 St 128/15x, privind persoana solicitata A.Impotriva acestei sentinte penale a formulat contestatie procurorul, solicitand, in principal, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, admiterea contestatiei formulate, desfiintarea hotararii atacate si, in rejudecare, trimiterea cauzei la Curtea de Apel Oradea in vederea continuarii judecarii cauzei.

In subsidiar, in situatia in care Inalta Curte de Casatie si Justitie va aprecia ca mandatul european de arestare indeplineste cerinta de legalitate prevazuta in articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002, referitoare la autoritatea judiciara competenta sa emita un mandat european de arestare, a solicitat executarea mandatului european de arestare emis de Procuratura St. Polten din Austria, avand referinta dosarului nr. 5 St 128/15x, arestarea si predarea persoanei solicitate.

Minuta Inaltei Curti:“Admite contestatia formulata de procuror impotriva sentintei nr. 52/PI din 29 mai 2019 a Curtii de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori. Desfiinteaza sentinta penala contestata si dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, Curtea de Apel Oradea”. Extras din decizia Inaltei Curti:

Analizand in concret cauza, prin prisma mentiunilor si adreselor exprese regasite pe Eurojust, vizand natura autoritatilor judiciare emitente ale mandatelor europene de arestare potrivit legislatiilor statelor membre ale Uniunii Europene, inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca in Austria procurorul este cel care emite mandatul european de arestare, dar doar in ipoteza in care emiterea acestuia a fost autorizata de instanta, aceasta fiind cea care decide emiterea sau nu a unui astfel de mandat.

De asemenea, prin raspunsul inaintat de autoritatile din Austria se arata ca, avand in vedere ca instanta este cea care decide emiterea mandatului european de arestare, acest stat membru nu este afectat de Hotararea din 27 mai 2019 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si ca pana in prezent nu s-a prevazut in cuprinsul certificatelor inaintate imprejurarea ca mandatul european de arestare a fost emis de procuror, dar autorizat de instanta. Totodata, au mentionat ca la data de 6 iunie 2019, Ministrul de Justitie din Austria a emis un decret prin care solicita autoritatilor judiciare sa completeze certificatele emise printr-o anexa continand autorizarea instantei.

In acest context argumentativ, Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza ca mandatul european de arestare emis de catre Procuratura St. Polten din Austria la data de 22 august 2017, avand referinta dosarului nr. 5 St 128/15x, indeplineste cerinta de legalitate prevazuta in articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002, referitoare la autoritatea judiciara competenta sa emita un mandat european de arestare, astfel cum a fost interpretata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene prin Hotararea din 27 mai 2019.

Referitor la solicitarea procurorului de a se dispune executarea mandatului european de arestare emis pe numele intimatului persoana solicitata direct de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in situatia in care va aprecia ca este indeplinita cerinta de legalitate prevazuta in articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002, referitoare la autoritatea judiciara competenta sa emita un mandat european de arestare, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca nu poate fi primita o astfel de solicitare, intrucat este necesar ca judecata sa parcurga toate etapele procesuale, pentru a nu priva partea de un grad de jurisdictie, prin solutionarea cauzei direct de instanta de control judiciar; o astfel de solutie ar determina eliminarea unui grad de jurisdictie in defavoarea intereselor procesuale ale persoanei solicitate”. Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro